Yuliya Babiychuk

silhouette_femme_vrouw

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies werkte ik halftijds voor het CLB en de rest van mijn tijd was ik als zelfstandig huisarts aan de slag. Maar daarna heb ik gesolliciteerd bij de FOD Binnenlandse Zaken en daar kon ik voltijds beginnen.

Waarom koos je voor het RIZIV en hoe verliep de procedure?

Ik ben bij het RIZIV gestart via een procedure van interne mobiliteit. Dit is een aparte regeling voor wie overstapt vanuit een andere federale overheidsdienst. Ik was vrijgesteld van de algemene selectietesten en moest enkel nog een mondelinge sollicitatietest afleggen. Twee weken na dat interview kreeg ik al het nieuws dat ik werd aangenomen en twee maanden later kon ik beginnen.

Wat houdt jouw job precies in?

Ik werk als geneesheer-inspecteur bij de dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle van het RIZIV en dat is een erg afwisselende job. Meestal zit ik hier op kantoor, soms ga ik op verplaatsing in het kader van een ondervraging. Vaak komt er dan een collega mee. Bij het RIZIV heb ik dus veel afwisselende taken, wat mijn job boeiend maakt.

Welke competenties zijn nodig om deze job goed te kunnen uitoefenen?

Je moet nuttige informatie kunnen distilleren uit een dataset en ook relevante, wetenschappelijk onderbouwde gegevens kunnen opzoeken. Een analytische geest, geduld en ervaring zijn zeker troeven die daarbij helpen. Daarnaast is er de sociale kant, met name het contact met de mensen.

Wat zijn de voordelen van werken voor het RIZIV?

Je vindt hier een mooie balans tussen werk en privé. Zo zijn verschillende regelingen mogelijk: glijdende uren, verlof zonder wedde, deeltijds werken … Verder bestaan er geen wachtdiensten of spoedoproepen ’s nachts. Bovendien werk je ook niet altijd in Brussel. Daar ligt wel de centrale dienst die goed bereikbaar is met de trein en metro, maar er bestaan ook gewestelijke diensten. Dit kan de reistijd naar en van het werk soms aanzienlijk beperken.