Tom Van Hover

Tom Van Hover

Hoe verliep jouw sollicitatie?

Ik heb gesolliciteerd via Selor en aan testen deelgenomen. In de tweede ronde was er een test die bestond uit zowel een theoretische proef als een verkenningsgesprek. Door mijn goede kennis van hydraulica, pneumatica en elektriciteit heb ik het er in het theoretische gedeelte over HVAC goed vanaf gebracht. Het interview ging meer in op algemene competenties zoals stressbestendigheid, en verder andere aspecten zoals mijn motivatie en verwachtingen voor de job.

Waarom koos je voor deze job bij het RIZIV?

HVAC vraagt dus om specialisatie, en hiervoor heb ik veel extra opleidingskansen gekregen. Voor mij is dit echt wel een troef van de federale overheid. De soepele regeling hiervoor maakte de combinatie opleiding/werk/privé perfect leefbaar voor mij.

Wat is het verschil met werken in de privésector?

Ergens moet je een keuze maken, en dan kijk je best naar het totaalplaatje. In de privésector kan je weliswaar meer verdienen maar moet je bereid zijn om er weekendwerk, late uren en/of wachtdienst bij te nemen. Je houdt misschien meer over, maar je moet er ook meer uren voor presteren en onregelmatiger voor werken. De overheid biedt hierin flexibele werktijden en een organisatie waarbij prestaties buiten de kantooruren eerder zeldzaam zijn. Hierdoor is de balans werk privé beter in evenwicht.

Hoe houdt je jouw werk boeiend?

Ik werk ondertussen niet meer voor het RIZIV, maar voor een andere overheidsdienst. Maar nog steeds ben ik actief binnen HVAC. De job op zich is enorm veelzijdig, want in HVAC komen immers alle verschillende technieken samen. Mijn opgebouwde expertise komt nu goed van pas, want het technische luik van kantoorgebouwen wordt vaak verkeerde onderschat. Bovendien worden duurzaamheid en energiezuinigheid steeds belangrijker. Dit vertaalt zich in steeds complexere technische installaties en dus interessante uitdagingen. De grootste voldoening krijg je wanneer je erin slaagt om het comfort in kantoorruimtes optimaal te houden en tegelijk het energieverbruik onder controle te houden of beter nog, te doen dalen.