Thierry Theys

Blue Guy

Arts-inspecteur 

Wat houdt je functie precies in?

Sinds 2016 werk ik voor de dienst uitkeringen van het RIZIV. Als arts-inspecteur sta ik daar mee in voor de controle op arbeidsongeschiktheid van zowel loontrekkenden als zelfstandigen. Wij beoordelen de beslissingen van de adviserend geneesheren van de verzekeringsinstellingen, en bij twijfel nemen we zelf medische onderzoeken af. Daarnaast maak ik deel uit van de Hoge commissie van de geneeskundige raad voor invaliditeit, die adviezen geeft en beslissingen neemt in dossiers van invaliditeit. Verder ben ik betrokken bij gerechtelijke expertises omtrent arbeidsongeschiktheid. 

Welke functies oefende je daarvoor al uit?

Ik ben mijn carrière begonnen in een eigen doktersprakrijk. In 1998 heb ik dan deelgenomen aan de selectie voor artsen-inspecteurs bij het RIZIV. Ik heb hier eerst 15 jaar lang gewerkt op de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle, en in 2016 ben ik via het systeem van interne mobiliteit overgestapt naar de dienst uitkeringen.

Hoe ziet een typische werkdag eruit?

We hebben het geluk dat we hier kunnen werken met flexibele uren. Ik kan ook tot twee dagen per week van thuis uit werken. Een andere mogelijkheid zijn onze satellietkantoren in iedere provincie. Op die manier kan ik erg autonoom werken, en toch kan ik altijd op het team terugvallen voor overleg als dat nodig is.

Welke competenties zijn nodig om deze job goed te kunnen uitoefenen?

We krijgen vaak te maken met complexe gevallen die vragen om een individuele beoordeling. Hiervoor is het noodzakelijk dat je goed op de hoogte bent van zowel de therapeutische aspecten als van de mogelijkheden voor een herintegratie op de werkvloer. Een gezonde dosis medische nieuwsgierigheid en een open geest zijn dus heel belangrijk. Een bijkomende master in de verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise is handig, maar niet noodzakelijk.

Wat zijn de voordelen van werken als arts voor het RIZIV?

Ik vind het boeiend om in een tweetalige omgeving te kunnen werken, en ook de degelijke ondersteuning door onze secretariaatsdiensten is een pluspunt. Verder zie ik de goede balans tussen werk en privé als een zeer groot voordeel. Als arts heb je hier ook voldoende vakantie en de mogelijkheid om extra opleidingen te volgen. Tel daarbij de aangename werksfeer en de goede collega’s, dan weet je waarom het voor mij een plezier is om hier te kunnen werken!