Pedro Facon

Pedro Facon
Vertel ons over je job…

Ik werk in een driekoppig team bij de Moderniseringscel. Ons team staat in de eerste plaats in voor het strategisch management binnen de organisatie. De Moderniseringscel doet ook periodieke opvolging en rapportering over de meest strategische projecten binnen het RIZIV.
Onze cel is verder verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie rond vernieuwingen die de uitvoering en opvolging van de strategische en operationele doelstellingen moeten verzekeren. Het gaat daarbij om methoden en technieken op vlak van projectmanagement, procesbeheer, kwaliteitsmanagement, prestatiemeting, risicobeheer en interne controle, ...
We hebben ook een adviesfunctie voor punctuele projecten, zoals bv. de ontwikkeling van de interne auditfunctie.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies Politieke Wetenschappen, met een specialisatie in Overheidsmanagement en Bestuurskunde, werkte ik iets meer dan drie jaar als onderzoeker en onderwijsassistent aan het Instituut voor de Overheid (KULeuven). Zo kon ik vanzelfsprekend mijn theoretische kennis over de werking van de overheid verbeteren, ook in een internationaal vergelijkend perspectief. Doordat tijdens mijn onderzoek ook telkens concrete gevalstudies uit Belgische overheidsinstellingen waren opgenomen, kreeg ik ook inzicht hoe theoretische modellen en methodologieën in de praktijk wel of niet functioneren. Mijn ervaring als onderzoeker kwam sterk van pas toen ik mijn overstap naar de praktijk maakte naar het RIZIV.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het RIZIV is een organisatie die echt in volle beweging is. Mensen die gedreven zijn door werk in een organisatie met een zeer belangrijke maatschappelijke opdracht en relevantie, zullen zeker hun gading vinden bij het RIZIV.

We krijgen de kans en ruimte om ons te ontplooien. Het management moedigt ons voortdurend aan om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, onszelf te ontwikkelen en door te groeien. Natuurlijk vereist dat ook een zekere zelfstandigheid, creativiteit en resultaatgedrevenheid. Naar de toekomst toe zijn er - gezien de vele uitdagingen waarmee de organisatie geconfronteerd wordt, maar ook gezien de voorziene pensioengolf binnen het personeelskorps - zeker doorgroeimogelijkheden voor gemotiveerde medewerkers.

We kunnen ook heel flexibel genieten van telewerkdagen, wat mooi meegenomen is in het kader van een evenwichtige balans werk/gezin/maatschappelijke engagementen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Al tijdens het laatste jaar van mijn studies nam ik met succes deel aan een algemene selectie van Selor voor de statutaire aanwerving van medewerkers van niveau A. Doordat ik na mijn studies eerst enkele jaren als onderzoeker wilde werken, ging ik aanvankelijk niet in op de vacatures die me geregeld werden opgestuurd. Na drie jaar wetenschappelijk onderzoek kriebelde het echter om de stap te zetten naar de praktijk. De wervingsreserve waarin ik indertijd was opgenomen, was nog steeds geldig. Toen ik de vacature voor bij de Moderniseringscel ontving, was ik sterk geïnteresseerd, omdat deze in het verlengde lag van mijn opleiding en professionele ervaring. Na een interview met de medewerkers van de Moderniseringscel, werd ik aangeworven.