Mickaël Daubie

Mickaël Daubie
Vertel ons over je job…

Het RIZIV verzamelt via de ziekenfondsen informatie over prestaties (consultaties, bezoeken, ...) en over voorschriften van de zorgverstrekkers. Binnen de Dienst voor Geneeskundige Verzorging ben ik verantwoordelijk voor een cel die deze gegevens analyseert en voor verschillende doeleinden gebruikt, zoals de financiering van de ziekenhuizen, de realisatie van informatiecampagnes naar de verstrekkers toe of het opsporen van  «afwijkend» gedrag.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Voor het RIZIV werken is geen voordeel, het is een waar plezier! Wat schitterend is aan deze job is de afwisseling van de taken waar ik mee belast ben. Elke werkdag is anders. Het RIZIV maakt er overigens een erezaak van om een aangename werksfeer te scheppen, bijvoorbeeld door telewerk te vergemakkelijken of door feestjes te organiseren ter bevordering van de goeie werkrelaties.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

De aanwervingsprocedure ging echt zeer snel. In maart 2004 legde ik bij Selor een test af voor een selectie voor economisten. Na het slagen voor de test, heb ik erg vlug meerdere aanbiedingen gekregen van verschillende FOD's. Mijn keuze viel op het RIZIV, ik werd uitgenodigd voor een gesprek en op 1 september ben ik er begonnen.