Lolita Meka

Lolita_Meka

Je werkt als verpleegkundige-inspecteur. Wat doe je eigenlijk en wat vind je zo leuk aan je job?

Ik zorg ervoor dat het budget van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen correct wordt gebruikt, met name door fraude te bestrijden. Mijn werk heeft dus een aanzienlijke impact op de samenleving.

Ik ontmoet zorgverleners, verzekerden en de arbeidsinspectie. Na deze vergaderingen analyseer ik de databanken en vergelijk ik de gegevens met elkaar.

Concreet: als ik een dossier ontvang over een vermoedelijke verzekeringsfraude, analyseer ik eerst de facturatiegegevens. Op basis van deze gegevens formuleer ik werkhypotheses. Om de hypotheses te bevestigen of te weerleggen, raadpleeg ik vervolgens nauwkeuriger gegevensbanken, ondervraag ik de verzekerde en andere getuige-aanbieders en kom ik meestal uit bij de aanbieders die van fraude wordt verdacht. Vervolgens stel ik een feitenrelaas op en een uitnodiging tot terugbetaling van de bedragen die de persoon ten onrechte heeft ontvangen.

Voor mij is het spannendste aspect het verzamelen en vervolgens analyseren van alle gegevens om een werkhypothese te kunnen formuleren, die de leidraad zal zijn bij het uitvoeren van de casus. Om dit werk te doen, heb ik veel autonomie bij het plannen van mijn taken, die zeer gevarieerd zijn. 

Wat is het leukste aan werken voor de federale overheid?

Ik heb in een ziekenhuis gewerkt vóór ik bij de overheid kwam. Na 5 jaar had ik het gevoel dat ik alles gezien had. En omdat ik een masterdiploma op zak had, wilde ik er het beste van maken. Ik was echter nog niet klaar voor een managementfunctie, want management betekent verantwoordelijkheid. 

Het vooruitzicht om hogerop te geraken zonder daarom een managementfunctie te bekleden, was voor mijdoorslaggevend. En ik werd ook aangetrokken door het vooruitzicht van nieuwe uitdagingen. 

Ik waardeer de flexibiliteit van de werktijden dankzij de nieuwe manier van werken. Een goed evenwicht tussen werk en privéleven is zeer interessant, vooral voor verpleegkundigen. En in vergelijking met de ziekenhuiswereld zijn er meer mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en een grotere mobiliteit binnen afdelingen met behoud van de reeds verworven voordelen. Ten slotte hecht mijn werkgever veel belang aan het voortdurend aanleren van nieuwe vaardigheden.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures