Daniel Gerola

Daniel Gerola
Vertel ons over je job…

Mijn job omvat een administratief gedeelte (voorbereiding van overheidsopdrachten, opvolging en opmaak van brieven, opmaak van verslagen van interne vergaderingen, bijwerken van verzekeringscontracten) en een logistiek gedeelte op het terrein (oplossen van dagelijkse problemen m.b.t. de werking van het instituut, opvolging van procedures voor de bescherming van personen, goederen en gebouwen, contacten met de personeelsleden, de leveranciers, het management).

De afwisseling die de job biedt is wat het superinteressant maakt, samen met het menselijk contact. De job vergt een sterke mate van flexibiliteit. Er is altijd wel iemand die je hulp inroept voor een defecte lift, een geblokkeerde garagepoort of een gebrek aan plaats voor archieven. En wanneer je dan nog eens te maken krijgt met een onverwacht technisch alarm (brand- of inbraakalarm), dan is het flink stressen!

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik statutair werd, heb ik 17 jaar lang gewerkt voor een Amerikaanse herverzekeraar. Dankzij die ervaring in de privésector kon ik mijn kennis op het vlak van boekhouding ontwikkelen en heb ik geleerd hoe ik meerdere problemen tegelijkertijd zo goed mogelijk kan behandelen.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Werken voor de dienst Logistiek is erg verrijkend, want we hebben elk jaar tal van projecten die we moeten verwezenlijken. Momenteel zitten we met het ambitieuze project om alle ramen van onze hoofdzetel in Brussel te vernieuwen, de onthalen te renoveren en een volledig nieuw gebouw op te trekken voor het bijkantoor van Waver. Daarenboven is de werksfeer tussen de collega's erg hartelijk en hebben we de mogelijkheid om interessante opleidingen te volgen. Zo heb ik net een basisopleiding preventieadviseur achter de rug.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben in dienst getreden op de dienst Financiën van het RSVZ na een selectietest te hebben afgelegd bij Selor. Later slaagde ik ook voor tests waardoor ik statutair kon worden en bevorderd kon worden naar het niveau B.