Annelies Steeman

Annelies Steeman
Waarom spreekt deze job je zo aan?

Ik maak deel uit van het team projecten en externe relaties binnen de Dienst sociale zekerheid en heb er zeer gevarieerde taken. Enerzijds krijg ik de verantwoordelijkheid voor meerdere kleine en grote projecten van begin tot het einde: scope afbakenen, projectplan uitwerken, resultaten evalueren,…

Anderzijds ontmoet ik heel wat mensen doordat de contacten met de andere instellingen van sociale zekerheid en organisaties in ons team gecentraliseerd worden, wat erg boeiend is.

De sfeer in ons team is heel goed en constructief wat onze samenwerking sterk bevordert. En dit alles maakt dat mijn job me aanspreekt!

Waarop moet je vooral letten tijdens je job?

Het is belangrijk dat in de projectcharters de behoeften zo duidelijk en precies mogelijk geformuleerd zijn. Een kritische en open kijk op alle aspecten van het project is noodzakelijk, alsook de te bepalen risicofactoren.

Ons team is, als verantwoordelijke voor de externe relaties, ook het visitekaartje van de RSZPPO. Op een actieve wijze deelnemen aan de vergaderingen, het correct meedelen van informatie en de opvolging van to do's is een absolute must.

Heb je een opleiding gekregen?

In onze dienst worden er voldoende opleidingen voorzien voor de medewerkers, zowel in het begin als tijdens de verdere loopbaan. Dit zijn zowel interne opleidingen gegeven door medewerkers van de RSZPPO als externe opleidingen bij bv. het OFO, het opleidingscentrum voor de federale overheid.

Beschrijf een doorsneedag of opdracht?

Momenteel ben ik verantwoordelijk voor een project RX dat als doel heeft een papieren circuit te vervangen door een interactieve webtoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Verschillende afdelingen binnen de RSZPPO evenals medewerkers van Smals zijn hierbij betrokken. Op regelmatige basis samenzitten met alle actoren om de opvolging te verzekeren, is dus van belang.