Jobs bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO)? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten is het socialezekerheidsorganisme dat bevoegd is voor de provinciale en plaatselijke besturen zoals o.m. de provincies, gemeenten, intercommunales, OCMW's.

Het hoofdkantoor van de RSZPPO is gevestigd te Brussel.

De RSZPPO heeft echter ook regionale kantoren in Gent, Luik en Bergen waar de dienst gezinsprestaties is gevestigd. De adressen van deze regionale kantoren zijn via onderstaande link terug te vinden:

Voor deze besturen en voor hun personeelsleden is de RSZPPO dé toegangspoort tot de sociale zekerheid. Voor hen organiseert de RSZPPO de onderlinge solidariteit. Voor sommige bevoegdheden zijn alle besturen verplicht aangesloten (kinderbijslag, betaling socialezekerheidsbijdragen), voor andere (sociale dienst, pensioenfinanciering) hebben ze er zelf voor gekozen om toe te treden.

Missie

Wij willen…

Voor de lokale besturen en hun werknemers de onmisbare partner inzake sociale zekerheid en andere sociale voordelen zijn.

Wij doen dit door…

 • de wettelijke en conventionele bijdragen te innen, beheren en verdelen,
 • de gegevens van de werknemers te controleren en door te sturen naar het netwerk van de sociale zekerheid,
 • het gesolidariseerd pensioenfonds voor de vastbenoemden van de lokale besturen te beheren,
 • het recht op kinderbijslag vast te stellen en in te staan voor de correcte uitbetaling ervan,
 • de bijkomende tewerkstelling in de publieke non-profit sector te financieren door middel van de Sociale Maribel,
 • facultatieve gemeenschappelijke diensten aan te bieden zoals o.a. tweede pensioenpijler, sociale dienst, hospitalisatieverzekering,…
 • statistische en andere informatie op maat aan te leveren.

Wij staan voor…  

 • Klantgerichtheid
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Resultaatgerichtheid
 • Teamgeest
 • Zin voor initiatief.

Visie

Uitgroeien tot dé kwaliteitspartner voor de hele openbare sector zoals we reeds zijn voor de lokale besturen.

Aantal medewerkers (bij benadering): 380

Als relatief kleine overheidsinstelling hebben wij het voordeel om dynamisch en flexibel te kunnen inspelen op veranderingen en uitdagingen binnen onze organisatie.
Een logge, hiërarchische structuur is onze organisatie onbekend. Daarnaast zijn we, als openbare instelling van sociale zekerheid, fier om te mogen bijdragen aan het sociale zekerheidssysteem in België.

Vaakst gezochte profielen:

 • Dossierbeheerders
 • Teamchefs
 • Sociale Inspecteurs & Controleurs
 • Experten niveau A & B (boekhouders, juristen, communicatieadviseurs, projectleiders, HR-specialisten, …).

Typische profielen van onze instelling

 • De dossierbeheerders van de diensten Gezinsprestaties & Sociale Zekerheid
 • De sociale inspecteurs en controleurs.

De voornaamste competenties waarover een werknemer moet beschikken:

 • Klantgericht zijn
 • Een teamplayer
 • Resultaatsgericht zijn
 • Actief meewerken en meedenken

Onze personeelsleden appreciëren…

 • Mogelijkheid tot telewerk van thuis uit of in één van onze regionale kantoren (Bergen, Luik, Gent)
 • Maaltijdcheques t.w.v. €6 per gepresteerde dag
 • Eindejaarspremie
 • Andere premies (huwelijk, wettelijk samenwonen, tweetaligheid,…)
 • Flexibele uurroosters + mogelijkheid tot recuperen van overuren
 • Volledige tegemoetkoming in een basishospitalisatieverzekering
 • Ruim pakket aan opleidingsmogelijkheden
 • Eigen sociale dienst
 • Vakantiedienst Pollen
 • Vriendenkring (organiseert reizen, etentjes, tombola's…)
 • Vernieuwd kantoor in het hart van de Europese wijk (centrale ligging)
 • Nabijheid van openbaar vervoer
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Mogelijkheid tot het ontvangen van een fietsvergoeding
 • Cafetaria met snacks aan democratische prijzen
 • Parking.

Recente projecten

 • Quick-Link : In het kader van de administratieve vereenvoudiging van de taak van de RSZPPO als kenniscentrum inzake sociale zekerheid voor de lokale besturen, heeft de RSZPPO een nieuw document management systeem ingevoerd. Het elektronisch dossier heeft als voornaamste doelstelling de workflow en het documentbeheer van de huidige manier van werken te automatiseren. In de BO 13-15 is de creatie van een e-dossier voor de dienst KB voorzien.
 • RX-formulieren : De RSZPPO wenst de huidige formulieren die gebruikt worden voor het beheer van het werkgeversrepertorium op een interactieve wijze aan te bieden aan de betrokken werkgevers.  Dit houdt in dat aan de werkgevers de mogelijkheid geboden wordt om online hun gegevens te beheren en aanpassingen onmiddellijk te laten opnemen in het repertorium.
 • Cognos : Heeft als doelstelling om automatisch managementinformatie ivm de verplichtingen van de RSZPPO (o.a. opgenomen in de BO 10-12 en BO 13-15) te produceren.
 • Externe communicatie: Inventarisatie van de huidige communicatiekanalen en adviezen ter verbetering.

 


Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures