Pascale Chavatte

Pascale Chavatte
Vertel ons eens over je job…

Ik ben eenentwintig jaar geleden bij de RSZ begonnen met een stagecontract van een jaar. Op mijn eerste werkdag werd ik meteen heel vriendelijk ontvangen. Na een jaar werd mijn werkijver beloond met een contractverlenging en kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheid. Dankzij het vertrouwen van mijn leidinggevende heb ik steeds de kans gekregen om opleidingen te volgen in functie van mijn job en mijn opdrachten. Intussen ben ik statutair.

Ik werkte negentien jaar lang in het documentatiecentrum als bibliotheekassistente. Een nieuwe uitdaging werd mij aangeboden en ik kon voor de dienst competentiebeheer en -ontwikkeling werken. Als een soort rechterhand van mijn 'attachés' verzorgde ik de administratie bij de selecties en de aanwervingen die in en door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid werden georganiseerd. Al het praktische omtrent de interviews, het onthaal en de uiteindelijke aanwerving van de kandidaten behoorden ook tot mijn takenpakket. Het rechtstreekse contact met de mensen boeide mij enorm. Als back-up van mijn collega's kon ik ook mijn steentje bijdragen in het opvolgen van de ontwikkelcirkels en alle andere taken die eigen zijn aan de dienst.

Ik heb al heel wat opleidingen kunnen volgen, waardoor ik alleen maar kon doorgroeien in mijn job. Mijn job en mijn gezinsleven zijn perfect te combineren dankzij het systeem van de glijdende werktijden. Bovendien blijf ik maar doorstromen. Intussen doe ik het secretariaat van de directeur-generaal van de Controle.

Door de afwisseling en de kansen die ik krijg, blijft mijn job me boeien. Niks saai aan de staat! Een open geest en een wil om te werken worden hier echt wel beloond .