Matthieu Matthys

Mathieu Matthys
Vertel ons eens over je job…

Ik werk nu sinds vier jaar voor de RSZ. Ik beheer samen met een twintigtal andere personen de database van de instelling. Elke vennootschap die in België personeel wil tewerkstellen moet bij ons zijn om zich als werkgever te laten identificeren of om gegevens te actualiseren. Het betreft een taak die hoofdzakelijk bestaat uit het inwinnen van inlichtingen. De informatica heeft hierin een belangrijk aandeel en dit zal in de toekomst alsmaar toenemen. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Aangezien ik op 22-jarige leeftijd bij de RSZ ben beginnen werken, had ik daarvoor geen lang professioneel traject afgelegd. Na het behalen van mijn diploma secundair onderwijs ben ik gaan reizen, en nadien heb ik studies in verpleegkunde aangevat. Deze ervaring was interessant, maar beantwoordde niet aan mijn verwachtingen. Ik twijfelde nog om een andere richting te gaan volgen, maar opteerde dan toch om voor de federale overheid te gaan werken. 

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Vaak wordt een betrekking in de openbare dienst ten onrechte beschouwd als een keuze bij gebrek aan beter. Het tegendeel is waar: de RSZ biedt kansen tot persoonlijke ontplooiing en loopbaanmogelijkheden voor wie dit echt wil. De verschillende door Selor ingerichte opleidingen en examens zullen mij misschien in staat stellen om mijn mogelijkheden te verruimen en in de hiërarchie op te klimmen, een loopbaanplan dat in sterke mate door onze directie wordt aangemoedigd. Er zijn ook andere, niet te verwaarlozen voordelen bij de RSZ, zoals de flexibiliteit van de uurregeling, de werksfeer en de uitstekende omgeving waarbinnen wij kunnen evolueren. 

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb samen met duizenden andere kandidaten een examen afgelegd op de Heyzel voor de overgang tot de graad van administratief assistent niveau C. Na verloop van tijd kreeg ik schriftelijk de bevestiging van mijn slagen voor het examen en mijn plaats op de wachtlijst. Enkele maanden later werd ik gecontacteerd om bij de Dienst voor Vreemdelingenzaken te gaan werken, maar ik heb dit voorstel afgewezen omdat de functie niet aan mijn profiel beantwoordde. Korte tijd later kreeg ik een voorstel van de RSZ dat mij wel overtuigde. Na een positief onderhoud met de dienst in kwestie werd ik aangeworven.

Herinner je je eerste werkdag?

Die is zeer goed verlopen. Ik was enthousiast om mijn beroepsleven aan te vatten en mijn boterham te kunnen verdienen, en terzelfder tijd was ik zeer nieuwsgierig naar de plaats waar ik zou beginnen te werken. Ik was onzeker over de indruk die ik bij mijn collega's zou maken en over mijn bekwaamheid voor het werk waarvoor ik in dienst was genomen. Gelukkig waren wij met twee om op hetzelfde ogenblik in de dienst te beginnen, wat ons in staat stelde om ons veel gemakkelijker te integreren. Bovendien werd ons een lange termijnproject voorgesteld dat een volledige reorganisatie van de werkprocedures behelsde, waardoor wij middenin de ontwikkeling van de dienst terecht kwamen.