Koen Van Vaerenbergh

Koen Vanvaerenbergh
Vertel ons eens over je job…

Ik werk bij de informaticadienst. Onze dienst staat in voor het informaticanetwerk van de RSZ en van zijn regionale antennes. Wij zorgen ook voor de ondersteuning van de gebruikers op het gebied van alle informaticatoepassingen en alle hardware. Onze dienst staat in voorhet beheer en onderhoud van de pc's en printers. Tenslotte verzorgen wij ook de opvolging van sommige informaticaprojecten zoals de overgang van Windows Xp naar Windows 7. Ik hou me vooral bezig met de helpdesk, het oplossen van problemen met het elektronische dossier en de antivirusbeveiliging.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben begonnen in de privé, daarna heb ik 3 jaar als zelfstandige gewerkt. Daarna ben ik begonnen bij de FOD Financiën op de dienst Douane en Accijnzen. Van 1998 tot 2001 heb ik bij de RSVZ gewerkt op de dienst Inspectie. Via mobiliteit ben ik sinds 30 november 2001 tewerkgesteld bij de RSZ.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja, omwille van de flexibele uurregeling, wat een voordeel is met 2 schoolgaande kinderen. De RSZ is ook een voorloper op informaticagebied. We beschikken steeds over performante pc's en nieuwe softwaretoepassingen. Er is ook veel werkruimte en moderne infrastructuur en er heerst een aangename werksfeer. Aangezien ik voor problemen in de bureaus moet langsgaan, kom ik in contact met veel personeelsleden van de RSZ.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

In 1997 heb ik deelgenomen aan het algemeen examen voor opsteller. Hierdoor kon ik beginnen bij de RSVZ. Na het doorlopen van mijn stage werd ik benoemd. Om een nieuwe uitdaging aan te gaan, heb ik mijn mobiliteit aangevraagd naar de RSZ. Ik ben op 1 december 2001 aan mijn stage begonnen aan de RSZ. Na het doorlopen van mijn stage ben ik definitief aangeworven bij de RSZ. Via interne mobiliteit ben ik op 1 april 2004 begonnen op de dienst informatica.

Herinner je je eerste werkdag?

De eerste werkdag diende ik me aan te melden op de personeelsdienst. Hier kreeg ik de uitleg over de werking van de RSZ. 's Middags kreeg ik een maaltijd aangeboden.Daarna werd ik voorgesteld aan mijn dienst, waar ik zeer goed werd ontvangen.