Jan Lion

Jean Lion
Vertel ons eens over je job?

Ik ben lid van de inspectiedienst en leid een team dat controles uitvoert bij de erkende sociale secretariaten. We kijken daar na of de door de werkgever aan het sociaal secretariaat bezorgde loonsopdrachten en RSZ-bijdragen op een correcte manier worden verwerkt en tijdig en volgens de geldende reglementering aan de RSZ worden bezorgd. Onze taak is zowel informatief als corrigerend en repressief als het moet.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik ben sedert 1979 bij de RSZ tewerkgesteld, het was mijn eerste job nadat ik was afgestudeerd. Binnen de RSZ sorteerde ik eerst brieven op de interne postdienst, ging daarna bij de dienst statistiek aan de slag en verkaste vervolgens naar de controledienst als vooropleiding voor de inspectieafdeling waar ik sedert 1985 werk.

Wat zijn de pluspunten van je huidige werkgever?

De RSZ is een moderne en performante overheidsdienst die oog heeft voor de nieuwste technologische ontwikkelingen. De inspectiedienst heeft de beschikking over performante hardware en software om haar taak naar behoren uit te oefenen. Het is fijn om als medewerker deel uit te maken van deze dynamische instelling.

De inspectiedienst is overigens een buitenbeentje in de RSZ, als technisch deskundige kom je immers rechtstreeks in contact met de 'klanten' van de RSZ. Dat zijn dan de werkgevers, de werknemers en de sociale secretariaten. Dat is vaak een verrijkende en boeiende ervaring en zorgt er ook voor dat je alert blijft. Wie immers oog in oog staat met die 'klanten' wil een goede indruk maken en de RSZ op de best mogelijke manier vertegenwoordigen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

In 1979 nam ik samen met enkele duizenden kandidaten deel aan een aanwervingsexamen opsteller. Nadat ik was geslaagd, kon ik meteen in dienst treden bij de RSZ waar ik eerst een stage van een half jaar heb doorlopen en daarna vast werd benoemd. In 1985 werd ik na een mondeling en schriftelijk examen bevorderd tot sociaal controleur, intussen wordt dat een 'technisch deskundige' genoemd. In de inspectiedienst heb ik eerst één jaar controles uitgevoerd bij werkgevers en vanaf toen ben ik actief in de directie 'inspectie sociale dienstverrichters'.

Herinner je je eerste werkdag?

Op 5 december 1979 kwam ik als een volslagen groentje toe op de RSZ. Het was mijn eerste job en ik was uiteraard erg onzeker. Maar op de personeelsdienst werd ik meteen goed opgevangen en ik voelde mij al snel thuis. Die eerste werkdag kwam ik overigens al meteen op een heel bijzondere manier in contact met de toenmalige administrateur-generaal. Ik kende de man uiteraard niet en in de refter had ik, uiteraard heel toevallig, zijn vaste stek ingenomen. De brave man merkte meteen dat ik een onzekere nieuweling was en maakte er geen punt van dat een nieuwe medewerker het zitje innam van de leidende ambtenaar van de RSZ. Pas achteraf heb ik vernomen dat ik de 'grote baas', voor even dan toch, van zijn stoel had verdrongen.