Halima Ameluan

Halima Ameluan
Vertel ons eens over je job?

Mijn functie bij de RSZ bestaat erin om een kwalitatief hoogstaand onthaal aan alle bezoekers te verzekeren in overeenstemming met het imago van onze instelling. Ik moet vragen en behoeften identificeren en behandelen, en zoveel mogelijk ten dienste van het publiek handelen in samenwerking met de interne diensten van onze instelling. Uit bekommernis om een goed voorkomen draag ik een uniform. De sleutelbegrippen van mijn functie zijn actief luisteren en probleemoplossend antwoorden. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb de gelegenheid gehad om drie andere functies uit te oefenen voor ik bij de RSZ kwam
werken: kapster, verkoopster en tele-operator. Elk van deze ervaringen heeft mij geleerd om positieve sociale vaardigheden te ontwikkelen. 

Wat zijn de voordelen van jouw werkgever?

Ja, dit is een enorm voordeel.Ik heb nu sinds vier jaar  een vaste job bij de RSZ en ben daar zeer gelukkig mee.Bovendien kreeg ik kans op promotie door te slagen in een vergelijkend examen. Werken in de overheidssector biedt de mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing. 

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik had het geluk om te kunnen deelnemen aan een vergelijkend examen voor de aanwerving van administratieve medewerkers dat door Selor was georganiseerd, en ben daarvoor geslaagd. Vervolgens heb ik meerdere aanbiedingen voor betrekkingen bij verschillende federale instellingen gekregen. Ik ben trots op het feit dat ik nu in dienst van de RSZ mag werken. 

Herinner je je eerste werkdag?

Ja, ik herinner mij deze alsof het gisteren was. Ik weet nog dat ik vreesde niet tegen mijn taak opgewassen te zijn. Ik heb echter een aanpassingsperiode doorlopen binnen mijn nieuwe functie en kreegvan de dienst voor competentiebeheer en - ontwikkeling vrij snel meerdere voorstellen tot opleidingen, waardoor ik me kon verbeteren in domeinen die nuttig zijn voor mijn functie.