François Berghenouse

Francois Berghenouse

Wat houdt je job precies in?

De RSZ stelt maandelijks, afhankelijk van de behoeften van de verschillende diensten, de aanwervingen vast die moeten worden verricht. De selecties vinden plaats in drie fasen. Eerst ontmoet ik de klant (de diensten) om de aan te werven profielen vast te stellen en de  selectieprocedures te bepalen.

Vervolgens wordt dit alles uitgewerkt en moet aan de klant een jobaanbieding worden voorgesteld, die op de website van Selor zal worden gepubliceerd. Tenslotte worden de selectieproeven georganiseerd. Een deel hiervan is gedelegeerd aan Selor voordat ik ingrijp voor het 'interview'-gedeelte.

Hoe verliep je loopbaan voordat je bij de RSZ kwam?

Ik werk bij de RSZ sinds ik afstudeerde. Voordat ik bij de afdeling Rekrutering ging werken, werkte ik als financieel deskundige bij het directoraat voor de inning van sociale premies.

Rekrutering trok mij als kandidaat altijd al aan en na enkele jaren financiële analyse wilde ik naar iets meer menselijks overstappen.

Ik ben teruggegaan om human resources te studeren en dankzij interne mobiliteit binnen de RSZ kreeg ik deze baan als rekruteerder.  

Waarom heb je gekozen om bij de RSZ te werken?

Ik had stage gelopen bij overheidsorganisaties als onderdeel van mijn studie en ik zag het nut ervan in. Werken in een openbare dienstverlenende organisatie was belangrijk voor mij. Na mijn studies, slaagde ik voor verschillende selecties via Selor en kwam daarna bij de RSZ. De nadruk ligt op loopbaanontwikkeling en er zijn veel mogelijkheden voor mobiliteit, zowel verticaal als horizontaal. Ik heb me altijd welkom en gesteund gevoeld bij de RSZ. 

Wat vind je het leukst aan je job?

Rekrutering is een contactjob. Ik ontmoet elke dag nieuwe mensen, zowel intern met de verschillende diensthoofden, waardoor ik een algemeen beeld krijg van de taken die aan de RSZ zijn toevertrouwd, als extern met de kandidaten.

Elk gesprek is een echte uitdaging voor de rekruteerder om een aangename sfeer te creëren en de kandidaten op hun gemak te stellen. De ontmoetingen met de kandidaten zijn zeer verrijkend voor mij. Elke selectie is anders en ik leer elke dag nieuwe aspecten van de arbeidsmarkt die ik nog niet kende.

Het leukste deel is wanneer ik weer contact opneem met de succesvolle kandidaat om hem of haar te vertellen dat hij of zij geslaagd is.

Hoe ziet een typische dag eruit?

Elke ochtend maak ik de balans op van de verschillende stadia van mijn selectieprocedures. Sommige moet ik direct doen, andere moet ik voor later plannen. Ik reageer op vragen van klanten en kandidaten, maar ook op die van personeelszaken voor de indiensttreding van geslaagde kandidaten.

In het algemeen, plan ik 2-3 interviews per week. Ik spreek met de jury af vóór het interview om na te gaan waarop we ons moeten concentreren, maar ook nadien, tijdens de beraadslaging, om de positieve en negatieve aspecten van de kandidaat naar voren te brengen.

Wat is tot nu toe uw grootste uitdaging in je werk geweest?

Elke rekruteerder is verantwoordelijk voor de eigen selecties. Dit geeft me een zekere autonomie in mijn job. Deze autonomie stelt me ook in staat mijn tijd te beheren en mijn taken te organiseren volgens prioriteit. Dit is een aspect van mijn werk waar ik elke dag bijleer.

Ik weet ook dat er voldoende interne opleidingsmogelijkheden zijn als ik mijn vaardigheden wil verbeteren. De verschillende teams hebben veel aandacht voor de behoeften van de werknemers van de RSZ. Dit is een oprechte wil van mijn werkgever.

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures