Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid die door de overheid werd opgericht om de werkloosheidsverzekering en andere verwante uitkeringen in België te organiseren. Daarnaast staat de RVA in voor de toepassing van het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.
De RVA voert de regelgeving ter zake uit, waarbij rekening moet gehouden worden met de Europese context die een steeds belangrijker rol speelt binnen het werkgelegenheidsbeleid.

Hoofdbestuur


Het hoofdbestuur van de RVA is gevestigd in Brussel en heeft een tweevoudige taak: meehelpen aan de uitvoering van bepaalde RVA-opdrachten en zorgen voor administratieve, logistieke en reglementaire ondersteuning van de 30 RVA-kantoren. Het hoofdbestuur zorgt concreet voor: reglementaire onderrichtingen, organisatie van opleidingen, personeelszaken en -administratie, informaticaondersteuning, het structureren van interne en externe communicatie, beheer en onderhoud van gebouwen en materiaal …

RVA-kantoren

Het onthaal van de bezoekers en het informeren van het publiek gebeurt in de 30 werkloosheidsbureaus van de RVA (ook RVA-kantoren genaamd) die verspreid zijn over heel België.
Sinds 2016 worden 30 werkloosheidsbureaus geleidelijk aan gegroepeerd binnen 16 entiteiten.
Deze 16 hoofdkantoren zijnbelast met:

  • het toekennen van het recht op werkloosheidsuitkeringen en het bepalen van het bedrag ervan
  • het verifiëren van de door de uitbetalingsinstellingen betaalde uitkeringen
  • het toekennen van het recht op loopbaanonderbreking/tijdskrediet en het geven van toestemming tot betaling van de uitkeringen
  • ondersteunen van de herinschakeling van werkzoekenden, samen met de andere bevoegde instanties 
  • het handhaven van het werkloosheidsstelsel door preventief op te treden en door oneigenlijk gebruik, bedrog en al dan niet georganiseerde fraude te bestrijden
  • het toepassen van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de werkloosheidsverzekering (bij overtreding worden sancties toegepast)
  • het afleveren van werkloosheidsattesten
  • het verschaffen van informatie aan werknemers en werkgevers, en dat samen met de uitbetalingsinstellingen.

De 14 andere kantoren zullen enkel nog instaan voor het onthaal en het informeren van de burger.

Ontdek het filmpje over de RVA

Aantal medewerkers (bij benadering): 3469

Vaakst gezochte profielen:


Voor de werkloosheidsbureaus is de RVA op zoek naar:

 • dossierbeheerders die de dossiers opmaken, behandelen en uitvoeren en de betrokken personen informeren
 • sociaal controleurs die het werkloosheidsstelsel handhaven door preventief op te treden en door oneigenlijk gebruik, bedrog en al dan niet georganiseerde fraude te bestrijden

Voor het hoofdbestuur is de RVA op zoek naar medewerkers voor de ondersteunende diensten: Human Resources, Communicatie, Juridische dienst, ICT, Taaldienst, Financiële diensten, Reglementering, Werken en Materieel ... 

Publicaties


Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures