Virginie Bogard

Rdb _virginie _bogard
Vertel ons over je job…

In mijn job werk ik mee aan verschillende fases van bouw-, renovatie- en onderhoudswerven. Ik begin met het identificeren van het probleem, daarna bepaal ik welk werk er moet worden uitgevoerd en tot slot controleer ik het uitgevoerde werk. Op een werf werken is erg verrijkend, zowel op technisch als op menselijk vlak. Er is namelijk heel wat contact met de aannemers en hun werkmensen, de gebruikers van de gebouwen en de architecten en de ingenieurs van de Regie. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Nadat ik mijn graduaat Architecturaal tekenen en werfbeheer, dat doorgaans graduaat Bouw genoemd wordt, behaalde heb ik een aantal erg gevarieerde jobs gedaan, zowel bij overheidsinstellingen als bij privéondernemingen. Zo heb ik onder andere gewerkt als vastgoedmakelaar, patrimoniumbeheerder bij een gemeente, beheerder van energie- en renovatiepremies, assistente van de technisch directeur bij een sociale huisvestingsmaatschappij, technisch controleur in een firma voor hypothecaire leningen, ... Dat waren stuk voor stuk ervaringen waardoor ik de bouwsector heb leren kennen en ze hebben er ook voor gezorgd dat ik me blijvend thuisvoel in deze sector.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Jazeker! Je hebt enerzijds de financiële voordelen, zoals gratis openbaar vervoer, het bedrijfsrestaurant, je vroegere werkjaren die gevaloriseerd worden en anderzijds heb je ook de voordelen die het evenwicht van werk en privéleven je biedt. We hebben aangename werkuren, het aantal verlofdagen is interessant en er is een sociale dienst die tijdens de vakantie voor kinderopvang zorgt voor een heel redelijke prijs, met een busservice die de kinderen komt ophalen op je werk!

Daarbovenop heb ik enorm veel geluk dat ik mag meewerken aan projecten voor prachtige gebouwen zoals het Museum voor Kunst en Geschiedenis en het Legermuseum in het Jubelpark. Welke werfbeheerder met een passie voor oude gebouwen en geschiedenis zou mijn job niet willen? 

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb eerst de computergestuurde tests afgelegd bij Selor. Nadat ik daarvoor geslaagd was, werd ik gecontacteerd voor een mondeling technisch examen.