Katleen Druyts

Regie _katleendruyts

Wat doen jullie precies?

Ik zeg weleens dat wij de grootste huisbaas van het land zijn.  In Vlaanderen alleen al gaat het om 500 gebouwensites (2,3 miljoen m² ) waarvoor wij het operationeel vastgoedbeheer doen.  Concreet houdt dit alle soorten vastgoedtransacties in zoals het kopen en verkopen, het huren en verhuren van onze gebouwen.  Het huurbudget alleen al vertegenwoordigt 100 miljoen euro per jaar.  We werken  met 4 teams : één op de hoofdzetel en 3 in de regio’s, samen 16 mensen waarvan  de helft  jonger is dan 35 jaar.

Wat maakt de job zo aantrekkelijk?

Het uitgestrekt en heel verscheiden patrimonium maakt het interessant om hier te werken. Dat gaat van gewone woningen tot moderne justitiepaleizen, van parkeerplaatsen tot politiegebouwen.  Het geeft veel voldoening om de kleine en grote  huisvestingsproblemen van klanten op te lossen of na een moeilijke contractonderhandeling een besparing te kunnen doen.

Je moet ook snel kunnen inspelen op de vragen.  Met de asielcrisis zijn we op zoek moeten gaan naar nieuwe opvangplaatsen.  Het is ook een uitdaging om die grote portefeuille te laten matchen met de behoeften van onze klanten, want die noden veranderen weleens en wij sturen ons beleid bij op maat van de klant. Iedereen die graag met vastgoed bezig is, vindt hier een uitdagende werkomgeving.