Lisa Asselman

Lisa Asselman

Wat doe je precies?

Ik werk als inhoudelijk coördinator voor het AMIF, het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie. Ik sta in voor de inhoudelijke opvolging en ondersteuning van alle projecten die zowel een subsidie ontvangen van het AMIF als van de POD Maatschappelijke Integratie. Ik stel nieuwe projectoproepen op, analyseer alle projectvoorstellen en volg de geselecteerde projecten inhoudelijk op. Hiervoor organiseer ik verschillende opvolgingsvergaderingen, sta ik regelmatig in contact met de projectverantwoordelijken en ga ik kijken op het terrein hoe het project verloopt.

Ook begeleid ik een lerend netwerk rond de sociale activering van nieuwkomers.

De OCMW’s van Gent, Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi werken in het kader van het AMIF projecten uit waarin de sociale activering van nieuwkomers centraal staat. De OCMW’s proberen de maatschappelijke participatie van nieuwkomers te verhogen door hun sociaal isolement te doorbreken en maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen. Via dit lerend netwerk streeft de POD MI ernaar om alle kennis rond de sociale activering en begeleiding van nieuwkomers die ontstaat binnen de AMIF-projecten te centraliseren en te verspreiden om op lange termijn een betekenisvol sociaal activeringsbeleid te kunnen uitwerken. 

Wat is er bijzonder aan die functie ?

Als inhoudelijk coördinator heb ik een zeer gevarieerd takenpakket. Binnen mijn functie vervul ik enkele administratieve en budgettaire taken (opvolging van de uitbetaling van de subsidies), maar het grootste deel van de tijd hou ik me bezig met zeer inhoudelijke taken. Onder deze taken vallen:

  • het beheer van het lerend netwerk,
  • de inhoudelijke ondersteuning van de projecten,
  • de opvolging en communicatie over de verwezenlijkingen van het AMIF op federaal niveau,
  • de opvolging van het integratiebeleid op federaal, regionaal en Europees niveau,
  • de voorbereiding van beleidsdossiers voor het kabinet en/of de Cel Europese Fondsen van de FOD Binnenlandse Zaken en/of de Europese Commissie.

Wat zijn de nodige vaardigheden om deze functie uit te oefenen? 

Als inhoudelijke coördinator is het belangrijk om vlot sociale contacten uit te kunnen bouwen met de projectverantwoordelijken, OCMW’s, andere federale administraties en beleidsniveaus. Vlot kunnen omgaan met groepen is ook een cruciale vaardigheid bij het uitrollen van een lerend netwerk. Verder krijg ik binnen mijn functie veel verantwoordelijkheid en moet ik grondig en zelfstandig werken in een drietalige werkomgeving (Frans, Nederlands en Engels). De werkdruk ligt soms hoog als er bepaalde deadlines gehaald moeten worden, stressbestendigheid is dus ook noodzakelijk.

Beschrijf een typische werkdag (als die bestaat)?

Een typische werkdag is er binnen mijn functie niet. De taken variëren elke dag en elke week. Sommigen taken moet ik wel maandelijks uitvoeren zoals de voorbereidingen van het lerend netwerk, voorbereiden van beleidsdossiers voor het kabinet, organiseren van overlegvergaderingen met de projectverantwoordelijken, etc. Dagelijks moet ik wel mijn mails opvolgen en beantwoorden, maar de inhoud ervan varieert elke dag.

Wat maakt jouw werk zo aantrekkelijk? Interessant?

Mijn werk en taken zijn bovenal divers en uitdagend. Als starter was het aanvankelijk moeilijk om een lerend netwerk uit te bouwen. Alle projectverantwoordelijken zijn veel ouder. Ik had het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen en innovatief uit de hoek moest komen om de deelnemers te overtuigen van de meerwaarde van het netwerk. Ook wist ik helemaal niet hoe ik zo’n netwerk moest uitrollen. Gelukkig mocht ik me van de POD MI bijscholen. Ik heb een jaar lang opleidingen gevolgd rond groepsdynamiek, lerende netwerken en intervisiemethodieken.

In mijn eerste werkjaar mocht ik ook deelnemen aan conferenties over de migratie en integratie van nieuwkomers en mocht ik op buitenlandse missie naar een tweedaagse conferentie in Stockholm.

Op inhoudelijk vlak is deze functie dus ontzettend boeiend. Integratie en armoedebestrijding zijn twee thema’s waarin ik me graag in verdiep. De inhoud van de functie sluit ook aan bij mijn studies over het Europees migratiebeleid. 

Waarom solliciteren bij de POD Maatschappelijke integratie ?

De POD MI is een zeer open en warme organisatie met een vlakke structuur. We werken bijvoorbeeld in een open space, niemand heeft een eigen afgesloten bureau, ook de voorzitter niet -  ik werk trouwens geregeld naast hem. Hierdoor verloopt het contact met de hiërarchie vlot. Je kan je diensthoofd of de voorzitter gemakkelijk aanspreken als je met vragen zit.

Verder benadrukt de POD MI het belang van opleidingen. Elke werknemer mag minstens 10 opleidingsdagen volgen, dat vind ik bijzonder interessant omdat dit je aanzet om nieuwe dingen te leren, jezelf te ontplooien en te groeien binnen je functie.

Wat zou je eens willen vertellen aan een toekomstige collega?

Dat hij/zij welkom is bij de POD MI! De POD MI is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt.  

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures