Koen Buysse

Koen Buysse

Waarom spreekt deze job je zo aan?

Een ervaringsdeskundige is een persoon met een doorleefde kennis van armoede. Door een opleiding wordt de individuele armoede-ervaring voldoende verwerkt en omgezet in een bredere kijk op armoede en uitsluiting. Een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting heeft bovendien geleerd om hierover in gesprek te gaan met diensten, het beleid, de pers, hulpverleners, ... De opleiding zorgt er voor dat hij/zij de ervaring met armoede kan aanwenden om personen die in armoede leven, sterker te maken.

De POD Maatschappelijke Integratie is al meerdere jaren mijn werkgever. Deze heeft me gedetacheerd (uitgezonden) naar Selor als opgeleide ervaringsdeskundige. Selor doet de selecties voor de overheid. Daardoor heb ik ook ervaring met de drempels die personen in kansarmoede tegenkomen bij het solliciteren voor de overheid. Het is mijn werk deze drempels te verlagen.

Ik ben gepassioneerd door mijn job als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Mijn job geeft me een werkdoel. Ik kan iets doen aan kansarmoede. Deze job geeft me de kans mijn pijnlijk verleden om te zetten in constructieve zaken.

Waarop moet je vooral letten tijdens je job?

Ik moet collega’s meekrijgen. Ze overtuigen van het positieve effect van kleine aanpassingen op kansarmoede. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Je dient ook veel oog te hebben voor de kwetsuren van personen in kansarmoede. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Terwijl pijn juist het hele leven van personen in kansarmoede doorkruist. Het maakt dat zij vaak niet begrepen worden.

Krijg je een opleiding daarvoor?

Ik volgde de vierjarige opleiding van De Link die leidt tot een getuigschrift van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Mijn werkgever geeft me veel mogelijkheden om me nog bij te scholen.

Beschrijving van een doorsnee dag of opdracht? 

Ik ben een dienstverlener. Mijn job voer ik vaak uit achter een bureau. Ik zie af en toe personen in kansarmoede. Zij ondervinden op één of andere manier moeilijkheden met werk. Ik probeer daar een antwoord op te bieden. Het gebeurt echter vaker dat ik per mail of telefoon met hen contact heb. Personen in kansarmoede kunnen me contacteren via koen.buysse@bosa.fgov.be of op het telefoonnummer 02 740 79 49.

Meer info over Gelijke kansen voor personen in kansarmoede vind je op www.selor.be/nl/gelijke-kansen/personen-in-kansarmoede.