F. Hansoul

F. Hansoul

Laten we het eens hebben over jouw functie ...

Ik werk bij de dienst Organisatieontwikkeling van onze organisatie. Onze dienst heeft drie grote missies: projectbeheer, kwaliteitsmanagement en interne controle.

Ik ben hoofdzakelijk projectcoördinator. Wat is mijn rol? Ik begeleid onze projectleiders op methodologisch vlak en hou me bezig met de reporting (vooruitgang en resultaten van de projecten) naar onze stuurgroep.

Ik werk eveneens mee aan het kwaliteitsmanagement: ik hou me bezig met de organisatie, de behandeling en de opvolging van de interne en externe tevredenheidsenquêtes.

Tot slot ondersteun ik ad hoc mijn collega die verantwoordelijk is voor de interne controle.

Welke competenties zijn noodzakelijk om deze functie uit te oefenen?

Ik zou zeggen dat je in de eerste plaats proactief moet zijn, door vergaderingen te organiseren met de projectleiders. Het komt immers zelden voor dat zij spontaan naar ons komen om de methodologie te bespreken die moet worden gevolgd om hun project zo goed mogelijk uit te voeren (rapportering van de resultaten, stand van zaken van het project, risicoanalyse, …).

Vervolgens zijn flexibiliteit en beschikbaarheid vereist, vooral wanneer er een onvoorziene gebeurtenis in een project plaatsvindt. Kunnen luisteren is eveneens een belangrijke competentie. De projectleiders weten dat zij naar ons kunnen komen wanneer zij een probleem hebben.

Wat maakt jouw werk interessant?

De verscheidenheid van de onderwerpen die worden behandeld. Ik werk rond projecten die thema’s behandelen die tegelijk verband houden met onze interne organisatie, maar eveneens extern, zoals de OCMW’s, bijvoorbeeld. Het zijn thema’s waarin ik niet a priori gespecialiseerd ben, maar dankzij mijn functie heb ik een vrij ruim zicht op wat de POD doet. Dat is zeer interessant en dit zorgt ervoor dat je je kan verrijken.

Bovendien heb ik regelmatig contact met mijn collega’s en zit ik dus niet de ganse dag alleen achter mijn PC.

Wat zijn de voordelen om te werken bij de POD?

De contacten met de collega’s is volgens mij een zeer grote meerwaarde. Wij zijn een relatief kleine organisatie, op federaal niveau; iedereen kent iedereen. De dynamiek die gecreëerd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.

Bovendien werk ik bij de POD Maatschappelijke Integratie rond thema’s die me nauw aan het hart liggen, zoals armoedebestrijding, maatschappelijke integratie, sociale activering.  Het zijn echt thema’s die me uiterst belangrijk lijken in onze huidige maatschappij en ik ben tevreden om te werken rond waarden die voor mij van belang zijn.

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures