Pedro Facon

Pedro Facon
Wat maakt deze job volgens jou interessant ?

In maart 2010 besloot het College van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) om de interneauditfunctie in al haar 16 instellingen uit te bouwen om onze interne werking te verbeteren. We willen dit doen aan de hand van een gemeenschappelijke visie en stappenplan volgens de nationale en internationale auditnormen.

Als projectleider wil ik mijn enthousiasme voor deze nieuwe interneauditfunctie graag overbrengen! Aan de wieg staan van vernieuwing is erg boeiend!

Enkele OISZ hebben reeds een interneauditdienst, andere OISZ starten nu. Je leert de hele organisatie kennen bij het opmaken van een risicoanalyse en een meerjaren auditplan samen met de Algemene Directie en de beheerders.

De realisatie van het auditplan bestaat uit complexe en uiteenlopende auditopdrachten. Bovendien dienen heel wat processen, methoden en technieken voor een goede werking van de interne audit nog te worden uitgewerkt. Veel pionierswerk dus! Eigen creativiteit en het uitwisselen van goede praktijken met collega's uit andere OISZ en publieke of private organisaties zijn hierbij een must.

Je ziet ook het resultaat van je eigen bijdrage aan de organisatiedoelstellingen uit de bestuursovereenkomst: meer doeltreffende processen, meer kwaliteitsvolle interne en externe rapportering, beter risicobeheer en naleving van reglementering en procedures.

Zijn er ook moeilijke aspecten?

Elke vernieuwing vraagt veel en goede communicatie, zoals het verduidelijken van de  doelstelling van de interneauditfunctie aan management en medewerkers. Bewijzen dat je een toegevoegde waarde kan bieden, doe je niet door je te positioneren als politieagent of schipper aan wal die wijst op zwakke plekken in de organisatie. Wel ga je een partnerschap aan, je identificeert samen verbetermogelijkheden en je formuleert samen doeltreffende en haalbare aanbevelingen.

Waarop moet je vooral letten tijdens je job?

Het internationale Institute of Internal Auditors (IIA) formuleert vier basisprincipes die je als interne auditor altijd dient na te leven om een onafhankelijke en professionele partner te zijn: integriteit, objectiviteit, vertrouwelijkheid en voortdurende bijscholing op gebied van verzamelen, beoordelen en communiceren van informatie.

Krijg je een opleiding?

De OISZ hebben het Platform Interne Audit (PLATINA) opgericht voor kennis- en ervaringsuitwisseling en afstemming tussen de 16 instellingen.
Met elke nieuwe medewerker wordt een opleidingsplan afgesproken.
Binnen een team van auditoren kan afgesproken worden wie welke expertise ontwikkelt.
Ook een Certified Internal Auditor-certificaat aan het Institute of Internal Auditors behoort tot de mogelijkheden.

Beschrijf een doorsneedag of opdracht?

De hoofdopdracht bestaat uit zekerheidsverstrekkende audits. Het kan gaan om operationele, overeenstemmings-, ICT-, ISO- en financiële audits, … Naast het opmaken van de auditplanning werk je actief mee aan het inhoudelijk, methodologisch en praktisch voorbereiden, uitvoeren en opmaken van het auditrapport met bevindingen en aanbevelingen.

Je hebt ook een belangrijke sensibiliserende rol om management en medewerkers meer bewust te maken van het belang van risicobeheer en interne controle. Hierbij kan je ook advies geven over de ontwikkeling van  risicobeheersystemen, meet- en rapporteringssystemen, business process reengineering (BPR).

Heb je nog een afsluiter?

Je leert je hele organisatie kennen en via het PLATINA-netwerk krijg je ook nog een organisatieoverschrijdende visie! Een ideale job dus voor mensen die houden van uitdaging en afwisseling!