Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

Het NGI is een parastatale van beperkte omvang, historisch gegroeid onder voogdij van de minister van Landsverdediging. Zijn hoofdopdracht bestaat erin de topografische kaarten voor heel België op te stellen en bij te werken.

Het Belgisch leger is lang de belangrijkste koper van deze kaarten geweest, vooral van de topografische kaart op 1:50 000, beter bekend als de "stafkaart".

Sinds enkele jaren integreert het NGI zijn deskundigheid op het gebied van cartografie ook in de nieuwe informatietechnologie. Zo heeft het topografische databanken ontwikkeld rond drie spilschalen:
1:10 000, 1:50 000 en 1:250 000.

Momenteel levert het NGI digitale geografische informatie die steeds vaker wordt gebruikt voor professionele toepassingen (door openbare instellingen, openbare nutsbedrijven,...). Het NGI vervult ook andere opdrachten. Het produceert toeristische kaarten en wandelkaarten in samenwerking met verschillende toeristische diensten.

De topografische kaarten worden gemaakt op basis van luchtfoto's, terreinverkenning en satellietwaarnemingen van de aarde.

Het NGI wil een open instituut zijn. Het onderhoudt nauwe banden met verschillende nationale en internationale instellingen en verenigingen en werkt mee aan talrijke educatieve acties.

Aantal medewerkers (bij benadering): 260

Vaakst gezochte profielen:

  • cartografen (in de graad van technisch deskundige)
  • geografen (attaché)
  • ondersteunend personeel (administratief, logistiek, ICT).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures