Philippe François

Philippe François
Vertel ons over je job…

Ik werk bij het Laboratorium voor Chemische Analyse, dat hoofdzakelijk vlug en eenduidig chemische oorlogsagentia en toxische industriële chemicaliën identificeert. Doel is om de autoriteiten betrouwbare informatie te bezorgen zodat ze de nodige beslissingen nemen om de bevolking te beschermen bij gevaar.

De voornaamste taak van het Laboratorium voor Chemische Analyse is echter analyses maken op het gebied van leefmilieu, veiligheid op het werk en gezondheid, in opdracht van Defensie of andere FOD's.

Mijn werk in het laboratorium bestaat uit een administratief luik (organiseren van het werk in het laboratorium, opvolgen van een kwaliteitssysteem, producten bestellen, ...) en een "technisch" luik: klaarmaken van de stalen, analyses, organische synthese, verwerking van de resultaten, opstellen van verslagen, ...).

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn doctoraat in de organische chemie aan de UCL heb ik 1 jaar rond organische farmaceutische chemie gewerkt bij de ULB en 2 jaar rond medicinale chemie bij Janssen Pharmaceutica.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja, zeker weten! In het begin verwachtte ik dat ik maar een aantal maanden hier zou blijven en kijk eens: 10 jaar later ben ik er nog steeds! Daar zijn meerdere redenen voor: wetenschappelijk gezien is het werk interessant en afwisselend. Daarnaast beschikken we over 'state of the art'-uitrusting en kunnen we zeker de vergelijking aan met laboratoria voor chemische analyse van universiteiten of privébedrijven. We zijn het nationale referentielaboratorium en hebben een internationale reputatie verworven in alles wat verband houdt met oorlogsagentia.
Wat de arbeidsvoorwaarden betreft zijn de flexibele werkuren en de verloven echte pluspunten, zeker wanneer je jonge kinderen hebt.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Eerst werd ik aangeworven als (Franstalig) contractueel voor een wetenschappelijk onderzoek dat gefinancierd werd door het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID).
Omdat mijn huidige job een Nederlandstalige statutaire betrekking is en ik een Franstalig diploma heb, moest ik eerst mijn kennis van het Nederlands bewijzen. Ik heb daarvoor het taalcertificaat 'artikel 7' afgelegd bij Selor. Vervolgens heb ik deelgenomen aan de selectieproeven via Selor.