Jobs bij het Ministerie van Defensie? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De opdracht van het Ministerie van Defensie reikt veel verder dan uitsluitend het verdedigen van ons land. Defensie neemt steeds meer deel aan humanitaire missies in het buitenland, dikwijls in het kader van een internationale samenwerking. En natuurlijk kunnen steden en gemeenten een beroep doen op Defensie bij rampen of andere situaties die dit vragen.

Met respect voor de principes en de waarden van de democratie, bevordert Defensie de vrede, veiligheid en de stabiliteit binnen onze samenleving. Het burgerpersoneel vormt dan ook een onontbeerlijke schakel in het uitvoeren van de diverse taken van Defensie.

Aantal medewerkers (burgers en militairen samen): 40.000

Vaakst gezochte profielen:

  • Niveau A: juristen, technische functies (informatici, industrieel ingenieurs), communicatieverantwoordelijken,...
  • Niveau B: verpleegkundigen en techniciens in verschillende domeinen.

Onze medewerkers appreciëren:

  • de verspreiding over gans het land
  • de diversiteit van opdrachten
  • de mogelijkheid om cursussen en vormingen te volgen en dit in militair- en burgermilieu.  

Onze projecten:

  • Het burgerpersoneel staat mee in (vanuit België) voor de ondersteuning op juridisch, materieel en budgettair vlak van de militaire operaties die Defensie dagelijks uitvoert.
  • We werken mee aan de bouw van de nieuwe NATO-zetel.