Maria Linda Tarzia

Maria Linda Tarzia

Bibliothecaris / wettelijk depot – cel tijdschriften


Vertel ons over je job…


Ik heb 22 jaar gewerkt voor de dienst hedendaagse drukwerken. Daar hield ik me bezig met interbibliothecair leenverkeer en had ik de leiding over de leeszaal. Na al die jaren was het tijd voor iets nieuws. Ik werk nu bijna één jaar bij de cel tijdschriften van het wettelijk depot. Daar hou ik me bezig met het beheer en de catalografie (invoeren) van Belgische tijdschriften die door uitgevers worden gedeponeerd, zowel op papier als digitaal. Ik vraag ook ontbrekende nummers op bij Belgische uitgevers.

Na 22 jaar op de afdeling Hedendaagse Druk, waar ik verantwoordelijk was voor interbibliothecaire leningen in de studiezaal, had ik zin om van baan te veranderen. Ik werk al bijna een jaar bij het Juridisch Depot op de afdeling Periodieken. Ik ben verantwoordelijk voor het beheer en de catalogisering (codering) van Belgische tijdschriften die door uitgevers worden gedeponeerd, zowel op papier als in elektronische vorm. Ik behandel ook klachten over ontbrekende zaken bij Belgische uitgevers.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever terecht kwam?

In juni 1991 ben ik afgestudeerd als bibliothecaris-documentalist.
Tot ik in 1997 in dienst ben getreden bij KBR, heb ik altijd in de privésector gewerkt voor documentatiecentra en boekhandels.

Werken voor je huidige werkgever… Is dat volgens jou een voordeel?

Werken voor de KBR houdt heel wat voordelen in. De centrale ligging zorgt voor een vlotte bereikbaarheid met het openbaar vervoer (trein, tram, bus,...). Andere belangrijke troeven zijn de glijdende uren, het telewerk en de opleidingsmogelijkheden (OFO).

En verder is het heel aangenaam werken in een prachtige wetenschappelijke instelling waar een studentikoze sfeer hangt en de stemming altijd opperbest is.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Mijn eerste proeven heb ik in 1994 nog afgelegd bij het Vast Wervingssecretariaat (vandaag Selor). In 1997 ben ik dan als statutair ambtenaar in dienst getreden bij KBR.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Voor mijn eerste werkdag had ik een mantelpakje aangetrokken. Toen ik zag dat iedereen er heel casual gekleed bijliep, ben ik de volgende dag ook in jeans komen werken. Het was wel een zeer bewogen dag: ik werd overal naartoe gebracht en ontmoette heel wat mensen, de hoofdconservator, de mensen van het secretariaat, mijn nieuwe collega's … Maar omdat het gebouw een echte doolhof is, wist ik op het einde niet meer hoe ik weer buiten moest geraken.

Het is ook al gebeurd dat tevreden lezers me chocolade gaven als dank voor mijn hulp bij hun opzoekingen.