Jobs bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De Koninklijke Bibliotheek van België is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen onder de koepel van de POD Wetenschapsbeleid (BELSPO). Ze stelt de energie en de passie van haar medewerkers in dienst van de goede uitvoering van vier wezenlijke opdrachten.

De Koninklijke Bibliotheek van België beschikt over een uitzonderlijk patrimonium: historische en waardevolle boeken, manuscripten, kranten, gravures, muziekpartituren, munten en nog veel meer. Als wetenschappelijke bibliotheek bestaat haar kernactiviteit erin dat patrimonium te verzamelen, te beheren en in de beste omstandigheden te conserveren. Daarom heeft de Koninklijke Bibliotheek de voorbije jaren ingezet op digitaliseringstechnologieën..

De collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België zijn voortdurend in ontwikkeling door nieuwe aanwinsten en doordat alle publicaties die in België verschijnen en alle publicaties van Belgische auteurs er worden gedeponeerd: de afdeling Wettelijk depot verwerft en beheert jaarlijks ongeveer 20.000 nieuwe titels, die samen met de oude documenten worden bewaard

Het komt er niet alleen op aan dit erfgoed goed te bewaren, het moet ook worden ontsloten voor een breed publiek. Aldus biedt de Bibliotheek diensten van hoge kwaliteit aan haar lezers aan en streeft ze ernaar haar verzamelingen te valoriseren via workshops, tentoonstellingen of rondleidingen, zowel voor kenners als voor leken.

Tot slot is ze een onfeilbare partner van het wetenschappelijk onderzoek door wetenschappelijke informatie binnen de domeinen die haar collecties bestrijken en binnen de informatie- en bibliotheekwetenschappen te verspreiden. 

Aantal medewerkers (bij benadering): 280

De Koninklijke Bibliotheek is geen gewone federale administratie; ze is gericht op cultuur en op de ontwikkeling van wetenschappelijke projecten en biedt ruime mogelijkheden op het vlak van tewerkstelling en loopbaan. Er is een grote verscheidenheid aan beroepen: verantwoordelijke van de dienstverlening aan de lezers, catalograaf, bibliotheekmagazijnier, digitaliseringsmedewerker, onthaalmedewerker, onderzoeker, gids, arbeider, informaticus, enz.

Voor onze werknemers lijkt geen enkele dag op de vorige: nieuwe boeken, projecten, tentoonstellingen, maar ook voortdurend contact met mensen van buiten de instelling. Er is elke dag wel weer een nieuwe uitdaging!

We streven ernaar aan onze medewerkers de kans te bieden autonoom te zijn in hun werk. Het is belangrijk dat elke werknemer zich op zijn plaats voelt en zich kan ontplooien in de voorgestelde projecten.

Meer nog, we proberen aan zoveel mogelijk werknemers een statutaire job te bieden zodat ze interessante toekomstperspectieven in de instelling kunnen ontwikkelen.

We zijn gelegen in een historisch gebouw op de Kunstberg, midden in de stad en vlakbij het Centraal Station en de metro en bieden een zeer aangenaam en vlot toegankelijk werkkader.

Wie in dienst treedt bij de Koninklijke Bibliotheek van België duikt niet alleen onder in het verleden maar investeert tegelijk in de toekomst! 

Wat onze medewerkers op prijs stellen:

  • verscheidenheid van taken
  • aangenaam werkkader, zeer centrale ligging, in een historisch gebouw met terras, tuin en een groentetuin op het dak
  • een culturele en wetenschappelijke omgeving: deelname aan tal van evenementen (Museum Night Fever, de Nocturnes van de Brusselse Musea, Foire du Livre…), middagconcerten, wetenschapslunches, permanente en tijdelijke tentoonstellingen, gratis toegang tot de federale musea, congressen en colloquia, enz.
  • aantrekkelijk loon en vele sociale voordelen
  • verschillende culturen en talen
  • mogelijkheden op het vlak van opleiding
  • mogelijkheden om uren te recupereren en het werkrooster aan te passen.

Bedrijfscultuur 

De laatste jaren worden gekenmerkt door een grootschalige operatie van modernisering van de instelling, meer bepaald op het vlak van de interne communicatie en het personeelsbeheer. De versterking en verdieping van deze nieuwe dynamiek steunen voortaan op een ambitieus managementplan en op de indiensttreding van 3 directeurs-mandaathouders. De Koninklijke Bibliotheek wil vandaag haar inspanningen voortzetten om zich te moderniseren en zich open te stellen voor een breed publiek zonder haar kerntaak en haar vaste onderzoeksactiviteiten uit het oog te verliezen. Ze wil haar plaats in de bibliotheeksector versterken, wil zich profileren als een moderne organisatie, wil een geloofwaardige partner zijn en wil nog  meer inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen en op de snel veranderende maatschappelijke en politieke context. 

Voorbeelden van lopende projecten:

Vernieuwing van het bibliotheekbeheersysteem. Een bibliotheekbeheersysteem is een systeem dat een passende inventarisatie, een doeltreffend beheer en het ter beschikking stellen van de collecties aan het publiek waarborgt. Dit project zal het niet alleen mogelijk maken de interne processen doeltreffender te maken en de tevredenheid op het werk te vergroten, maar ook om de Bibliotheek te voorzien van een modern en performant systeem.  

Renovatie van de leeszaal Kranten en hedendaagse media. Op de benedenverdieping van de zaal zal men de verschillende persmaterialen kunnen raadplegen. Op de eerste verdieping zal de focus liggen op diverse werken die rechtstreeks verband houden met de 5 grote thema's eigen aan de media. De leeszaal zal zich verder ontwikkelen samen met de actualiteit, nieuwe technologieën en recente publicaties over de media. Hier zal informatie toegankelijk zijn en geanalyseerd worden en dat voor al wie inzicht wil krijgen in de actualiteit en de gebeurtenissen die onze geschiedenis vorm geven.

Uitgebreid programma voor digitalisering van de collecties (DIGIT-03): de Koninklijke Bibliotheek is voortdurend bezig met het digitaliseren van grote delen van haar collecties. Enkele van de lopende projecten: Belgisch drukwerk uit de 19e en 20e eeuw (een corpus van +/- 1.000.000 bladzijden), Belgische kranten, tijdschriften en andere corpora op microfilm uit de 19e en 20e eeuw (een corpus van +/- 2.500 rolletjes), incunabelen en waardevolle boeken uit de 16e tot 18e eeuw (een corpus van 308.000 bladzijden), het Belgische muzikale erfgoed, opgenomen tussen 1900 en 1950 (3.000 uren opnames)

Modernisering van de toegang tot digitale gegevens in de bibliotheken en de archiefcentra (MADDLAIN-onderzoeksproject): het doel van dit project is om het gedrag en de behoeften van de verschillende publieken wat betreft de digitale toegang tot de collecties, het gebruik van e-learning door universiteitsstudenten en het gebruik van virtuele onderzoeksomgevingen door onderzoekers op het gebied van menswetenschappen te analyseren.

Je vindt al het nieuws over de projecten op de website (www.kbr.be), op Facebook en op Twitter of door je in te schrijven op onze nieuwsbrief.