Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Wat is KBR?

KBR is de nationale wetenschappelijke bibliotheek en verzamelt alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert een rijk cultureel en historisch erfgoed.

KBR biedt een unieke en inspirerende beleving aan waar kennis van uitstekende kwaliteit centraal staat. KBR geef je toegang tot de informatie die ze bewaart, faciliteert onderzoek en biedt een brede culturele beleving aan. KBR wil mensen en kennis samenbrengen en deelt haar erfgoed met de wereld.

Wie bij KBR aan de slag gaat, neemt niet alleen een duik in het verleden maar werkt ook aan de toekomst.

Aantal medewerkers (bij benadering): 255

KBR is niet zomaar een federale overheidsdienst. Bij ons staan cultuur en onderzoek centraal. KBR biedt heel wat mogelijkheden op het vlak van tewerkstelling en loopbaan. Enkele voorbeelden: verantwoordelijke voor de dienstverlening aan de lezers, catalograaf, magazijnmedewerker, deskundige in digitalisering, ICT’er, onthaalmedewerker, onderzoeker en tal van andere profielen. Voor onze werknemers lijkt geen enkele dag op de vorige: nieuwe kostbare boeken, projecten en tentoonstellingen, maar ook voortdurend contact met het publiek.

KBR volgt de ontwikkelingen in de bibliotheeksector en in onze snel veranderende moderne maatschappij dankzij een nieuwe strategie die concrete uitwerking kreeg in het actieplan 2019-2021. We stellen de gebruiker centraal in onze activiteiten en in onze collecties en zetten voor onze werking in op participatie. KBR zet in op nieuwe technologieën die de expertise van haar medewerkers ondersteunen. Een voorbeeld: het nieuwe bibliotheekbeheersysteem dat we in 2018 in gebruik hebben genomen, zorgt ervoor dat KBR voortaan over een modern en goed werkend systeem beschikt. Tegelijk maakt het de interne processen efficiënter en vergroot de tevredenheid op het werk.

Welzijn op het werk staat bij ons centraal. We leveren heel wat inspanningen om aan onze medewerkers de mogelijkheid te bieden autonoom te zijn in hun werk. Het is belangrijk dat elke medewerker zich op zijn of haar plaats voelt en zich kan ontplooien binnen zijn voorgestelde projecten. Er is een duidelijk telewerkbeleid zodat de medewerkers een goed evenwicht tussen privé- en beroepsleven kunnen vinden. KBR beschouwt interne mobiliteit als een middel voor de medewerkers om hun loopbaan uit te bouwen, hun vaardigheden te ontwikkelen en verschillende ervaringen te verwerven.

Wat onze medewerkers ook op prijs stellen :

 • Mogelijkheden om uren te recupereren en het werkrooster aan te passen
 • Verscheidenheid van taken
 • Aantrekkelijk loon
 • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving
 • Gezellig werkkader in een historisch gebouw met terras en tuin
 • Culturele en wetenschappelijke uitwisselingen via evenementen zoals Museum Night Fever, de Nocturnes van de Brusselse musea, de Boekenbeurs / Foire du Livre, colloquia.

Enkele voorbeelden van lopende projecten 

 • Onderzoeksproject Cartesius: In het kader van dit project werd er een online zoekportaal opgesteld waarop kaartencollecties van het Nationaal Geografisch Instituut, KBR, het Rijksarchief en het Koninklijk Museum van Midden-Afrika op een innovatieve, geografische manier doorzocht kunnen worden. Cartesius bevat al tienduizenden cartografische objecten en wordt nog stelselmatig uitgebreid.
 • Onderzoeksproject BESOCIAL: Dit project wordt gefinancierd in het kader van het programma BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks). Het doel is het ontwikkelen van een duurzame sociale media archiveringsstrategie voor België. De archivering van sociale media heeft immers een enorm onderzoekspotentieel voor sociale en politieke wetenschappers, historici, communicatiewetenschappers, taalkundigen, enz.
 • Grootschalig programma voor digitalisering van de collecties (DIGIT-04): DIGIT-04 is de derde fase van het federaal plan voor digitalisering van het federaal wetenschappelijk en cultureel erfgoed. Het werd begin 2019 opgestart en loopt tot het jaar 2024. Het is de bedoeling om de collecties van Belgische gedrukte werken van de 19de-20ste eeuw, de Belgische kranten van de periode 1830-1950, oude en kostbare drukwerken evenals handschriften te digitaliseren en online te brengen. Veder wil KBR de digitalisering afronden van de volledige collectie muziek die tussen 1900 en 1950 werd opgenomen.
 • KBR museum: vanaf 18 september 2020 kunnen de bezoekers van KBR een duik nemen in het leven in onze gewesten in de 15de eeuw, aan de hand van de afbeeldingen, verhalen en personages afkomstig uit de Librije van de Bourgondische hertogen.
 • Onderzoeksproject PROMISE: het onderzoeksproject Preserving Online Multiple Information : towards a Belgian strategy (PROMISE) heeft als doel een federale strategie uit te stippelen met het oog op de bewaring van het Belgische web. Digitale publicaties maken het mogelijk tegemoet te komen aan de nood aan preservering van Belgische digitale uitgaven voor de toekomstige generaties.
 • Website voor het wettelijk depot: in 2019 lanceerde KBR de website www.wettelijkdepot.be, waar uitgevers en auteurs aangifte kunnen doen van hun publicaties en ze ook kunnen deponeren. Die publicaties worden onmiddellijk zichtbaar in de speciale rubriek “Aangekondigde publicaties”.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures