Iriscare

Wat is Iriscare?

Iriscare is een jonge, dynamische organisatie in volle groei. Er worden regelmatig talrijke projecten uitgevoerd die verband houden met onze bevoegdheden en opdrachten, met als doel onze werking en de dienstverlening aan de Brusselse burgers en aan de instellingen waarmee we samenwerken, te optimaliseren.

Aantal medewerkers (bij benadering): 340.

Wat zijn de opdrachten van Iriscare?

Iriscare wil een toegankelijk aanspreekpunt zijn voor alle Brusselaars, burgers of professionals, jong of oud, autochtoon of allochtoon ... Iriscare heeft onder meer de volgende bevoegdheden: 

  • Zorgen voor het beleid en de financiering van de gezondheidssector in Brussel. Concreet is Iriscare niet alleen verantwoordelijk voor de erkenning en de financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap en revalidatieovereenkomsten, maar ook voor de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.
  • Het beleid ontwikkelen en zorgen voor de financiering op het vlak van bijstand aan personen, en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag en instellingen voor personen met een handicap tot mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
  • De Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen beheren en financieren.
  • Famiris overkoepelen, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat kinderbijslag uitbetaalt aan 56.000 Brusselse gezinnen.
  • Meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen afgeven.
  • De Brusselse bicommunautaire  centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen.
  • Ondersteuning bieden in het kader van de COVID-19-crisis, vooral door een strategische voorraad beschermingsmiddelen aan te leggen en de overheidsopdrachtencentrale eCat te organiseren.
  • In 2022: de daadwerkelijke opstart van de multidisciplinaire-evaluatiedienst, die als doel zal hebben om aan de hand van verschillende criteria de graad van de handicap of zelfredzaamheidsverlies van een persoon vast te stellen en welke sociale, medische of psychologische gevolgen dit heeft. 

Word onze medewerker!

Wil jij je ook inzetten voor de bevoegdheden van Iriscare? Past werken als ambtenaar bij jouw waarden?

Iriscare gaat regelmatig op zoek naar profielen van niveau A-B-C, in beide taalrollen en in allerhande domeinen (juridisch, dossierbeheer, projectbeheer, IT, HR, enz.)!

Bekijk onze openstaande vacatures op de Iriscare-website.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures