Véronique Crutzen

Véronique Crutzen
Vertel ons over je job…

Enerzijds bestaat mijn werk uit het omkaderen van projecten en het onderzoeken of uitwerken van tools in verband met het welzijn op het werk, met name op gebied van preventie van psychosociale belasting. De projecten kunnen betrekking hebben op grensoverschrijdend gedrag, stress, burn-out,… Voor de onderzoeken doen we een beroep op instituten en universiteiten om bepaalde verschijnselen te omschrijven en nieuwe kennis over een bepaald thema te ontwikkelen. We zorgen voor een geregelde follow-up met hen en met andere actoren, zoals de sociale partners. Op basis van de verkregen resultaten vragen wij aan de onderzoekers om tools uit te werken voor diagnosevorming of interventie op het terrein of in sommige gevallen doen we dit zelf.

Onze taak houdt ook in dat we de tools evalueren die werden uitgewerkt in samenwerking met de terreinwerkers (deskundigennetwerken, HRB, werkgevers, preventieadviseurs,…). Wij trachten een dynamiek te creëren tussen onderzoek, wetgeving en de praktijk.

Anderzijds moet ik sensibiliseringssessies en opleidingsdagen organiseren voor managers, HRB's, vakorganisaties, preventieadviseurs,… om hen op de hoogte te brengen van alle gevoerde onderzoeken, de resultaten en de tools die werden ontwikkeld. De doelstelling van deze functie is het permanent verbeteren van de arbeidsomstandigheden en ervoor te zorgen dat bedrijven meer aandacht besteden aan preventie.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Voor ik aan de slag ging bij de overheid had ik een paar kleine jobs in de privésector. Daarna werd ik als contractueel personeelslid in dienst genomen door Selor.  Ik stond in voor het organiseren en uitvoeren van de indienstnemingen. Ik ben daar  iets langer dan een jaar gebleven, alvorens ik 9 jaar geleden werd benoemd op deze FOD.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Werken in het domein welzijn op het werk voor deze FOD betekent veel voor mij. De projecten die we beheren zijn allemaal gespecialiseerd en sterk verschillend van mekaar. Elk project is een verrijking, je verveelt je niet en leert voortdurend nieuwe dingen. Bovendien werken we niet alleen aan een project, er zijn steeds twee beheerders (een FR en een NL) en we staan voortdurend in contact met de rest van het team. Er worden dus zeer vaak ideeën uitgewisseld.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb deelgenomen aan een algemeen statutair examen voor niveau A en werd +/- 73ste van honderden kandidaten. Ik kreeg vervolgens van overal werkaanbiedingen waaronder tenslotte één voor de functie van attaché bij de AD Humanisering van de Arbeid. Ik heb een selectiegesprek gehad en ben in dienst genomen.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Via dit werk ontmoet ik vaak buitengewone personen. Op een conferentie was Christophe Dejours aanwezig, een vermaard psycholoog die gespecialiseerd is op het gebied van welzijn op het werk. Dit gaf een zekere allure aan het evenement. Zo heb ik ook een onderzoekster ontmoet die speciaal uit Québec was afgereisd om meer informatie te geven bij haar onderzoeken.