Tina Rotsaert

Tina Rotsaert
Vertel ons over je job…

Ik controleer werkgevers, maar informeer hen ook over de naleving van de arbeidsreglementering en de CAO's. Dat gaat van bepalingen over het arbeidsreglement tot overuren, loonbarema's, verplaatsingsonkosten, eindejaarspremies enz. Ik zorg er ook voor dat onjuistheden op de individuele rekeningen worden rechtgezet en uitbetaald worden aan de werknemers. We strijden ook actief tegen zwartwerk en sociale fraude.

Het blijft een afwisselende en boeiende job omdat er verschillende sectoren zijn die elk hun verschillende CAO's hebben die geregeld wijzigen.

Je werkt relatief zelfstandig, maar voor zwartwerkcontroles werk je in ploeg met minimum 2 inspecteurs. De controle achteraf gebeurt van thuis uit. Hiervoor stelt de FOD  een computer en andere bureaubenodigheden ter beschikking. Als controleur doe je dus veel thuiswerk en dat heeft zo zijn voordelen: je werkt meer en geconcentreerder, bovendien kan je de kinderen op een normaal uur naar school brengen.

Natuurlijk moet je wat zelfdiscipline hebben om buiten de werkuren niet te blijven werken aan dossiers, We werken af en toe ook 's avonds, 's nachts of in het weekend, omdat we ten allen tijde zwartwerkcontroles kunnen doen. De overuren kunnen we inhalen wanneer we willen, wat uiteraard wel eens van pas komt. Zondagprestaties worden ook extra vergoed. 

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst 3 jaar in een vakbond gewerkt, daarna 1 jaar in een sociaal secretariaat. Ik werk nu al 12 jaar hier als sociaal inspecteur.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ik zou geen andere werkgever meer willen. We worden (na een aantal jaren) goed betaald, we krijgen ook een vergoeding voor thuiswerk en een telefoonvergoeding en een gsm. We gebruiken onze eigen wagen om op controle te gaan, maar hiervoor krijgen we wel een onkostenvergoeding. Tijdens de werkuren is de auto omnium verzekerd. Via het werk krijgen we ook een voordelige hospitalisatieverzekering.

Voor het nemen van ouderschapsverlof, tijdskrediet, vrijwillige 4/5de-werk enz., wordt er geen probleem gemaakt. Er zijn doorgroeimogelijkheden, maar ik zit in mijn job waar ik wil, voor mij liever geen nine-to-five-job meer.

De werksfeer bij ons is goed: we zien elkaar niet vaak, maar als we elkaar zien gaan we heel goed met elkaar om. De combinatie werk-privé is optimaal, omdat wij zelf onze werkuren bepalen. Natuurlijk moet je wel de discipline aan de dag leggen om je uren te werken, maar ik zie bij mij en mijn collega's geen probleem. Als je die discipline niet zou hebben, geraken je dossiers trouwens niet afgewerkt en kom je in moeilijkheden.
Er worden opleidingsmogelijkheden voorzien, maar toch is het belangrijk dat je ook aan zelfstudie doet, anders geraak je achterop.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb een statutaire selectieprocedure doorlopen via Selor. Eerst was er een schriftelijke proef om de kennis van de arbeidswetgeving te peilen (deze wetgeving werd op voorhand bekend gemaakt, dus dit kan "geblokt" worden). Daarna was er een psychologische test en nog een mondelinge test waar enkele inspecteurs je ondervragen om te zien of je wel assertief genoeg bent. Dat is een noodzaak, omdat je toch niet altijd een sympathieke job hebt en je sterk moet staan tegenover je gesprekspartners.

Herinner je je eerste werkdag?

We werden op het hoofdbestuur uitgenodigd en we uitleg kregen over de jobinhoud. We ontvingen onmiddellijk een rekenmachientje, veiligheidshelm, -laarzen en -jas.

Er werd ook een etentje aangeboden om kennis te maken met andere beginnende collega-controleurs en de reeds ervaren inspecteurs.