Lionel Gillain

Lionel Gillain
Vertel ons over je job…

Ik help gebruikers uit de brand die een informaticaprobleem hebben: hardware, software, installatie van nieuw materiaal, enz. Ik neem soms contact op met de leveranciers, ik ga materiaal ophalen en ik begeleid de technicus wanneer hij ons opzoekt.
Het aantal interventies varieert: soms wel 22 op één dag en op andere dagen geen enkele. Van die momenten profiteer ik om documentatie te verzamelen over nieuwigheden of om documenten te klasseren.

In ons beroep is het belangrijk om de nieuwe tendensen op de voet te volgen. Onlangs heb ik een opleiding Windows 7 gevolgd omdat alle computers van de FOD daar binnenkort mee zullen worden uitgerust.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik werk hier twaalf jaar en het is mijn eerste baan.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Jazeker, er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van loopbaan en opleiding. Dat is elders niet altijd het geval. Ik heb bijvoorbeeld het voorstel gekregen om opleider te worden op intern niveau. Dat is voor mij een interessante functie omdat ik zo op een andere manier in contact kom met collega's dan als helpdeskmedewerker.

Interactie met de mensen is voor mij immers heel belangrijk. Daarom ben ik ook lid van de Personeelsvereniging. Wij organiseren activiteiten voor de personeelsleden. Daardoor krijg ik de kans om heel wat mensen te ontmoeten.

Als het nodig is, ga ik ook een handje toesteken op de helpdesk van het Kabinet van de Minister van Werk. Daar kan ik werken in een andere sfeer, binnen een kleinere structuur. En je komt er al eens mensen tegen die je kent van de televisie.

Bij de FOD Economie hebben we ook nog andere voordelen, we werken bijvoorbeeld met een soepel uurrooster. Op gebied van informaticamateriaal is onze FOD zeer goed uitgerust, voor een informaticus is dat mooi meegenomen.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben geslaagd voor een wervingstest voor contractuelen niveau C. Ik maakte deel uit van een algemene reserve. Op dat moment waren er echter geen werkaanbiedingen voor mij. Ik heb dan op eigen initiatief mijn kandidatuur bij verschillende ministeries ingediend. Van de FOD Economie kreeg ik een positieve reactie voor een plaats als typist. Intussen behaalde ik een graduaat in avondschool. Na een aantal overeenkomsten van bepaalde duur, stelde de FOD me een overeenkomst van onbepaalde duur voor als helpdeskmedewerker niveau B.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Ik herinner me dat ik op mijn eerste werkdag aankwam in een pak met das. Ik had nog nooit gewerkt en wist dus niet wat aan te doen. Al snel bleek dat de kledingsstijl op de FOD eerder ongedwongen is.