FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ziet toe op de goede werking van de arbeidsmarkt.

Via bevoegdheden die verband houden met tal van uiteenlopende domeinen zoals arbeidsvoorwaarden, kwaliteit van de jobs, sociale dialoog, normen over welzijn op het werk, gelijke kansen voor vrouwen en mannen, enz., staan we garant voor evenwichtige arbeidsverhouding tussen werknemer en werkgever.

Aantal medewerkers (bij benadering): 1400

Onze medewerkers appreciëren:

  • de uiteenlopende functies: een groot aantal medewerkers van de FOD zijn terreinwerkers. Ze staan voortdurend in contact met bedrijven, werkgevers, werknemers en hun respectievelijke organisaties.
  • de reële mogelijkheden voor het verbeteren van competenties en het ontwikkelen van interesses van alle personeelsleden
  • een organisatie op mensenmaat.

Onze projecten:

De FOD Werkgelegenheid tracht elke dag opnieuw tegemoet te komen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. We zorgen ervoor dat burgers en de personen uit de arbeidswereld gemakkelijker hun informatie vinden:

  • Een te hoge werkdruk, te strenge deadlines, een moeilijk te vinden evenwicht tussen werk en privé,... Deze elementen kunnen bijdragen tot verhoogde psychosociale risico's waarmee werknemers geconfronteerd kunnen worden. De FOD Werkgelegenheid stelt verschillende tools ter beschikking voor werkgevers en werknemers om deze problematiek te voorkomen en bestrijden: www.respectophetwerk.be
  • De tevredenheid van de personeelsleden verbeteren: een gans programma! De FOD Werkgelegenheid is vertrokken van een interne opiniepeiling om een hele reeks verbeteracties en -projecten voor zijn personeel te lanceren. De FOD Werkgelegenheid heeft de bronzen award behaald van de wedstrijd "Employer of the year 2013", categorie non-profit.
  • De oudere werknemers aan de slag houden is een uitdaging voor de samenleving in de komende jaren. De FOD Werkgelegenheid werkt aan de sensibilisering van de bevolking over deze problematiek.
  • De sociale fraude omvat meerdere aspecten. Om dit fenomeen beter te bestrijden, werken de inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid actief mee met de diensten van de andere betrokken instellingen (RSZ, FOD Sociale Zekerheid, RVA…).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures