FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

Aantal medewerkers (bij benadering): 1100

Onze medewerkers appreciëren:

  • de uiteenlopende functies: een groot aantal medewerkers van de FOD zijn terreinwerkers. Ze staan voortdurend in contact met bedrijven, werkgevers, werknemers en hun respectievelijke organisaties.
  • de reële mogelijkheden voor het verbeteren van competenties en het ontwikkelen van interesses van alle personeelsleden
  • een organisatie op mensenmaat.

Onze projecten:

De FOD Werkgelegenheid tracht elke dag opnieuw tegemoet te komen aan de behoeften van werkgevers en werknemers. We zorgen ervoor dat burgers en de personen uit de arbeidswereld gemakkelijker hun informatie vinden:

  • Een te hoge werkdruk, te strenge deadlines, een moeilijk te vinden evenwicht tussen werk en privé,... Deze elementen kunnen bijdragen tot verhoogde psychosociale risico's waarmee werknemers geconfronteerd kunnen worden. De FOD Werkgelegenheid stelt verschillende tools ter beschikking voor werkgevers en werknemers om deze problematiek te voorkomen en bestrijden: www.respectophetwerk.be
  • De tevredenheid van de personeelsleden verbeteren: een gans programma! De FOD Werkgelegenheid is vertrokken van een interne opiniepeiling om een hele reeks verbeteracties en -projecten voor zijn personeel te lanceren. De FOD Werkgelegenheid heeft de bronzen award behaald van de wedstrijd "Employer of the year 2013", categorie non-profit.
  • De oudere werknemers aan de slag houden is een uitdaging voor de samenleving in de komende jaren. De FOD Werkgelegenheid werkt aan de sensibilisering van de bevolking over deze problematiek.
  • De sociale fraude omvat meerdere aspecten. Om dit fenomeen beter te bestrijden, werken de inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid actief mee met de diensten van de andere betrokken instellingen (RSZ, FOD Sociale Zekerheid, RVA…).

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures