Patricia

Patricia Van Sande

Dossierbeheerder


Vertel ons over je job…

Ik werk in de cel Medische Onkosten van het bestuur Medische Expertise (MEDEX). Ik keur medische facturen van arbeidsongevallen goed. Ik beheer dossiers van A tot Z in verband met deze facturen en doe ook de betalingen. Er is heel wat correspondentie met verschillende partijen. We behandelen ook om beurt de klachten.

Mijn werk lijkt heel abstract op het eerste zicht maar achter al die dossiers zitten er mensen en dat maakt mijn werk zo boeiend.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst enkele jaren in de privésector gewerkt en was vervolgens een aantal jaar huismoeder. Toen besloot ik om deel te nemen aan selecties bij de toenmalige Rijkswacht, en daarna bij het Ministerie van Landsverdediging (telkens als burgerpersoneel).

Later koos ik voor de FOD Volksgezondheid, eerst in het geneeskundig centrum Brussel van Medex, waar ik veel kennis heb vergaard en dat komt in mijn huidige job zeker van pas! De materie Medische Onkosten fascineert me enorm.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Ja, de FOD Volksgezondheid is één van de meest interessante FOD's vind ik: qua materie en qua mensen. Het statuut van de ambtenaren wordt vaak in een negatief daglicht geplaatst, ook door de ambtenaren zelf. Er zijn heel wat voordelen aan werken bij de overheid: je verdient dan misschien meer in de privésector maar zoveel verschil zit er uiteindelijk niet in. De mogelijkheden hier van dringend verlof, flexibele leidinggevenden, onderling overleg, kan ik nauwelijks bespeuren in de privésector.

Veel mensen staan sceptisch ten opzichte van verandering en verbetering, terwijl ik dat juist het liefst heb! De "Staat" met zijn ambtenaren als iets onaantastbaar, wordt stilaan verleden tijd. De overheid evolueert mee met de maatschappij en de leidinggevenden kaarten dit ook steeds meer en meer aan.

Moeilijker punt evenwel is dat ik als administratief assistent in het zogenaamde niveau C (voor personen met een diploma hoger secundair onderwijs), minder loopbaanmogelijkheden heb. Ik heb wel meteen na mijn indiensttreding binnen de overheid nog kunnen deelnemen aan een speciale selectie voor weddeverhoging wat er samen met de competentiemetingen voor zorgde dat ik in de hoogste weddeschaal van mijn niveau terechtkwam. Daarnaast slaagde ik ook in een taaltest Frans, wat ook een premie oplevert.

Tenslotte motiveert het mij als vrouw te mogen werken onder leiding van een directrice. Zij hanteert een moderne visie van management.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben gestart als stagiair maar ben sinds 2000 statutair. Ik nam deel aan een algemene statutaire selectie voor niveau C.