Miet

Miet

Celhoofd CITES


Waaruit bestaat je functie en die van je collega’s?

Ik ben bioloog van opleiding, en ben sinds 2005 aan het werk in de cel CITES. CITES staat voor “Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna and flora”. Het is een internationaal verdrag om de internationale handel van bedreigde planten en dieren te reglementeren.

Sinds 2012 ben ik celhoofd van 8 medewerkers. We staan in voor het afleveren van vergunningen en certificaten die nodig zijn voor de in- en uitvoer van bedreigde dieren en planten en hun afgeleide producten. Denk maar aan de handel in papegaaien of een slang die men als huisdier wil houden, handtassen uit krokodillenleer, tropisch hardhout, ivoor, kaviaar die afkomstig is van de steur, … Daarbovenop houden we ons samen met de kabinetten, bezig met het uitstippelen van het beleid tijdens internationale onderhandelingen. Verder geeft ons wetenschappelijke comité advies over de duurzaamheid van de handel en beantwoorden we parlementaire vragen. Indien nodig staan onze eigen inspecteurs in voor een controle ter plaatse op de naleving van de wetgeving. Voor dit laatste werken we nauw samen met de douane, de politie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

We leveren per jaar zo’n 4000 vergunningen af voor de Belgische handel met landen buiten de Europese unie, en 5000 certificaten voor de handel binnen de Europese unie.

Binnen de Europese unie gaat het voornamelijk over dieren die in gevangenschap geboren werden. CITES wil de druk op de wildpopulatie laten afnemen door het kweken in gevangenschap aan te moedigen. Wij controleren of de kweek in België echt in gevangenschap is gebeurd, en of er geen illegale wildvang heeft plaatsgevonden. Aan klanten die een aanvraag hebben ingediend, leveren we de nodige documenten af.

Wat de internationale handel met landen buiten de Europese unie betreft, gaat het vooral over soorten die uit het wild worden gehaald en verhandeld worden. Dat mag onder bepaalde voorwaarden, met bepaalde quota.

Als leidinggevende moet ik alle vergunningen en certificaten goedkeuren en moet ik soms ook knopen doorhakken in complexe dossiers. Vroeger verliep de goedkeuring volledig op papier, nu geef ik mijn goedkeuring via een elektronische handtekening. Verder geef ik ook mee richting aan waar we naar toe willen met de CITES wetgeving in België.

Wie zijn jullie klanten?

Iedereen die een dier of plant of een afgeleid product wil invoeren in België. Dit kunnen winkels zijn (die dieren, handtassen, hout,… verhandelen), maar ook particulieren of bedrijven. Deze diversiteit aan klanten maakt mijn job ook erg boeiend.

Wat zijn andere drijfveren in je werk?

Ik vind mijn job ook nog steeds heel verrijkend omdat het gaat over heel veel soorten dieren en planten. Ik ben bioloog, maar had nooit de ambitie om me te focussen op 1 diertje of plantje. Ik weet van alles een beetje, maar van niets heel veel, en dat is in mijn job wel handig. Het is ook boeiend omdat je op Europees en internationaal niveau kan werken. Dat is een uitdaging.

De conventie CITES werd in 1984 ingevoerd in België, maar er zijn nog steeds heel veel dingen die beter kunnen, vb. de samenwerking met andere landen, de klantgerichtheid, …. Juist het gevoel dat ik nog superveel dingen kan bijleren, en kan verbeteren, houdt me aan de gang.

Ook het feit dat ik celhoofd ben, geeft een nieuw facet aan mijn jobinhoud. Ik zie me hier nog jaren werken omdat ik nog heel wat zaken wil realiseren.

Welke waarden die je persoonlijk belangrijk vindt in je leven, vind je terug in de FOD VVVL ?

Toen ik celhoofd werd, heb ik er bewust voor gekozen om mee op “de plateau” tussen mijn mensen te gaan zitten. (nvdr: “de plateau” is het open landschapskantoor). Zo onderhoud ik een goed contact met mijn mensen, en kan ik snel ingrijpen wanneer er zich problemen/conflicten voordoen. Het teamgevoel vind ik heel belangrijk voor een goed draaiende dienst.

Verder vind ik ook dat er binnen onze FOD een cultuur is van open communicatie. Ik heb zelf een heel goed contact met mijn leidinggevende en onze directeur-generaal. Wanneer ik goede argumenten kan geven waarom ik een bepaalde beslissing anders zou aanpakken, dan primeert het gezond verstand en wordt er naar me geluisterd. Ik vind het heel fijn om zo open en transparant met mijn leidinggevende te kunnen samenwerken.

Binnen het Directoraat-Generaal Leefmilieu werken allemaal mensen die leefmilieu belangrijk vinden.  Het feit dat de FOD moeite doet om bv. het papierverbruik te doen dalen, vind ik een heel waardevol initiatief. Duurzaamheid is een belangrijke waarde ook in mijn persoonlijk leven. Ja, ik heb de naam een groene madam te zijn :-).

Wat zou je nog kwijt willen aan een toekomstige collega?

De overheid doet boeiend en zinvol werk. Ik werk hier vooral graag omdat ik mijn job graag doe. Voor mij maakt het niet uit of ik bij een NGO zou tewerkgesteld zijn of bij de overheid: de inhoud van mijn job maakt dat ik hier graag werk. Verder heeft het werken op onze FOD ook veel voordelen: we zitten vlakbij het station, je krijgt een gratis treinabonnement, je kan op buitenlandse zending gaan en je hebt een goed loon.

Kom zeker niet hier werken omdat je een ‘nine-to-five job’ ambieert. Ik kan me er echt boos in maken als men het cliché van de luie, ongemotiveerde ambtenaar bovenhaalt in de krant. Daar ben ik het volledig niet mee eens: mijn medewerkers zijn erg gemotiveerd en werken heel hard.