Isabelle & Jean

Isabelle et Jean

Expert Voedingswetgeving
Dienst Dier, Plant en Voeding


Waaruit bestaat jullie functie?

We zijn samen verantwoordelijk voor de expertise op het vlak van reglementering en dienstverlening in het domein van voedings- en gezondheidsclaims, bijzondere voeding zoals zuigelingenvoeding en Novel Food. Deze verantwoordelijkheid omvat een breed pakket van taken gaande van het voorbereiden en verdedigen van het Belgisch standpunt bij de uitwerking of aanpassing van Europese reglementeringen, het organiseren van vergaderingen met federaties of firma’s, de ontwikkeling van hulpmiddelen voor bedrijven om de wetgeving te respecteren, tot het beantwoorden van talloze vragen van bedrijven en burgers. Een doorsneedag bestaat niet, dat maakt onze job nét zo boeiend! We overleggen dagelijks om na te gaan of er urgenties zijn. Voor de behandeling van Novel Food-dossiers moeten we namelijk strikte tijdslimieten respecteren. We moeten ons zeer goed organiseren omdat we alle informatie delen.

Voor wie werken jullie? Wie is jullie klant?

Onze voornaamste klanten zijn bedrijven, consultants of federaties die specifieke informatie willen over de toepassing van de wetgeving. Onze voornaamste missie is de bescherming van de gezondheid van de consument en ervoor zorgen dat hij niet misleid wordt, bijvoorbeeld door de reclame voor voedingsmiddelen of onduidelijke etikettering. Ook de burger is steeds mondiger en stelt zich ook meer vragen bij zijn voeding.

Wat boeit jullie in jullie werk?

Voeding heeft ons altijd al geboeid. We hebben allebei gestudeerd voor Master in de Bio-ingenieurswetenschappen.

In onze job waarderen we vooral het deelnemen aan de ontwikkeling van wetgeving die in heel Europa van toepassing is en een concrete impact heeft op het dagelijkse leven, omdat het hier tenslotte gaat over onze dagelijkse voeding. In het domein van Novel foods, nemen we soms de rol op van detective, omdat we verschillende informatiebronnen moeten aftoetsen en onderzoeken of de bewijzen geldig zijn. Overleg met bedrijven en collega’s op Belgisch en internationaal niveau komt eveneens regelmatig voor. We hebben dus ook “collega’s” in het buitenland!

Het feit dat we op de 3 domeinen in team kunnen samenwerken heeft duidelijke voordelen: het garandeert dat we zo objectief mogelijke standpunten innemen in domeinen waar de wetgeving een zekere ruimte voor interpretatie laat.

Maar het belangrijkste aspect blijft dat we werken voor het algemeen belang!

Zijn er ook minder leuke aspecten?

De domeinen waarin we werken zijn zeer complex. Veel overleg met verschillende partijen, betekent uiteraard ook veel vergaderingen en rapportering. Heel boeiend allemaal, maar het is niet altijd evident om onze drukke agenda op piekmomenten onder controle te houden.

Toch kunnen we normaal gezien één telewerkdag per week inplannen om verslagen te maken, toch perfect bereikbaar te blijven voor overleg en tegelijk ons privé-werk beter op elkaar af te stemmen.

Als jullie terugblikken op jullie eerste werkdag bij de FOD VVVL tot de op de dag van vandaag, hoe heb jullie dit traject dan ervaren?

Isabelle: Delen van kennis en ervaring is belangrijk binnen onze organisatie. Een combinatie van on-the-job training en opleidingen is ideaal.

Nieuwelingen worden nu veel beter begeleid dan vroeger; ze krijgen van in het begin op een gestructureerde manier de nodige info om wegwijs te geraken in onze organisatie. Hun blik wordt meteen verruimd en ze krijgen sneller inzicht in de werking van de diverse diensten.

Jean: Ik ben hierover heel positief. Ik moet toegeven dat ik toen ik hier begon bepaalde ideeën had over het werken in de administratie, gebaseerd op de clichés die soms de ronde doen. Het werd me echter snel duidelijk dat mijn vooroordelen ongegrond waren. De onderwerpen waarop we werken zijn heel interessant en zo uitgebreid dat we elke dag bijleren.