Daniel

Daniel

Medisch expert Adviseur
Dienst Medische Kwaliteit


Kan je even de markante elementen uit je loopbaan beschrijven?

Toen ik bij deze FOD belandde was medische expertise mij niet helemaal vreemd want daarvoor verdeelde ik mijn tijd tussen mijn werk als controlearts bij Securex en mijn huisartsenkabinet.
Ik ben in 1985 bij de federale overheid begonnen. Het toenmalige Ministerie van Gezondheid wou in die tijd de strijd tegen het absenteïsme aanbinden.
Daarna heeft men mij, wegens gebrek aan personeel in sommige diensten, voorgesteld om mij bezig te houden met het medisch bekwaamheidsonderzoek van bezoldigde chauffeurs en met de arbeidsongevallen van ambtenaren en ook nog andere medische onderzoeken.

In het kader van mijn functie heb ik daarna twee jaar lang aan de UCL een gespecialiseerde opleiding in de expertisegeneeskunde en lichamelijke schade-evaluatie gevolgd. Bovenop mijn geneeskundige kennis heb ik zo een stevige medisch-juridische opleiding kunnen genieten.
Parallel met mijn kabinet en met mijn activiteiten in de FOD heb ik sinds 1998 ook gerechtelijke expertises gedaan gedurende een tiental jaren.

Kortom, ik had mijn handen meer dan vol en ik was dan ook vaak verplicht om tijdens de weekends te werken. Het werd dus steeds moeilijker om meerdere activiteiten met elkaar te verzoenen… Ik heb in 2009 dan ook beslist om mij voltijds te wijden aan de medische expertise voor Medex. In 2005 ben ik overigens geslaagd in een selectie om statutair ambtenaar te worden als geattacheerde kwaliteits-arts.
In de loop van de maand oktober 2013 ben ik dan gepromoveerd tot adviseur.

Wat boeit er je in je werk?

Het zijn voornamelijk de thema’s die we dagelijks tegenkomen. Mijn functie heeft mij zo toegelaten om de medische expertise te ontdekken. Dat is een materie die ik bijzonder boeiend vind.

Wat doet de FOD om je werk te vergemakkelijken?

We krijgen heel wat opleidingen, zowel intern als extern. Sommige daarvan worden inderdaad rechtstreeks georganiseerd door de medewerkers van Medex. Ik moet zeggen dat de FOD op dat vlak volledig aan mijn verwachtingen beantwoordt.

Zou je iemand anders aanraden om bij de FOD VVVL te komen werken, en waarom?

Ik denk dat de meeste mensen denken dat ze aan handen en voeten gebonden zijn als ze bij de administratie gaan beginnen. Maar dat is niet waar, we genieten integendeel van heel grote vrijheden. En bovendien denk ik dat de medische expertise tegemoet kan komen aan de verzuchtingen van artsen die zich aangetrokken voelen tot de analytische kant van de zaak. En daarnaast zijn er nog voordelen die niet te versmaden zijn, al was het maar in termen van werkzekerheid, pensioen en verzekering, enz.