Maruja Van Baelen

Maruja Van Baelen

Jurist - beleidsmedewerker

Vertel ons over je job…

Mijn taken zijn heel divers. Onze dienst adviseert ministers over beleidsvoorstellen en  -ontwerpen. Wij bereiden ook wetsontwerpen en antwoorden op parlementaire vragen voor.
We adviseren en consulteren overheidsdiensten over allerhande onderwerpen. Dit gaat onder andere over interpretatie en concrete toepassing van bestaande wetgeving of overleggen en uitwerken van nieuwe regelgeving.
We nemen ook regelmatig deel aan overlegvergaderingen (informeel met andere diensten of formeel bv. in de Nationale Arbeidsraad).
We beantwoorden vragen van burgers en behandelen genadeverzoeken in sociale zaken.
Naast het juridische werk is er ook ruimte om mee te werken aan andere projecten zoals interne projecten over de werking van onze dienst of FOD.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerst enkele jaren in de privésector gewerkt als consultant.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Werken voor onze FOD is bijzonder boeiend en leerrijk. Ik krijg veel kansen en ruimte om nieuwe zaken te ontwikkelen en ik krijg ook het vertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen.
De sfeer op de werkvloer is bijzonder aangenaam. Ik heb hele fijne collega's. Er wordt veel overlegd en we werken vaak in team samen.

Mijn werk is bovendien heel goed combineerbaar met een gezin. We hebben glijdende werkuren en kunnen ook thuiswerken indien we dat wensen. Naast gratis openbaar vervoer, een laptop en een gsm, krijgen we ook diverse voordelen via onze sterk uitgebouwde Sociale Dienst.
We werken in een heel aangename fysieke omgeving en regelmatig worden we verwend met een jaarlijkse teambuilding, een familiedag en een heel leuk nieuwjaarsfeest.

De FOD besteedt veel aandacht aan ontwikkeling, we volgen regelmatig seminaries en opleidingen en intern lopen diverse begeleidingsprojecten.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik ben gestart als contractueel. Hiervoor werd ik uitgenodigd voor een interview.
Na twee jaar heb ik de kans gekregen om statutair te worden. Hiervoor heb ik aan een algemene selectie deelgenomen: eerst een schriftelijke test en daarna een interview, waar er gepeild werd naar mijn kennis en mijn motivatie.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote meedelen?

Ik herinner me mijn eerste werkdag nog heel goed. Ik ben eerst ontvangen door mijn dossierverantwoordelijke bij de personeelsdienst die de algemene werking van onze FOD heeft uitgelegd. Ik werd ook op mijn dienst hartelijk ontvangen, ik werd door mijn collega's meteen uitgenodigd voor de lunch. Héél gezellig, de spanning van de eerste werkdag was helemaal verdwenen.