Aurélie Wayenbergh

Aurélie Wayenbergh

Mijn werk bestaat in de follow-up van de internationale regelgeving van de technische voorschriften voor voertuigen (auto’s, bestelwagens, tractoren, vrachtwagens, aanhangwagens, motorfietsen/quads). Ik vertegenwoordig België op federaal niveau tijdens de expertenvergaderingen. Deze vergaderingen resulteren in een wijziging van de regelgeving. Hiervoor werk ik samen met mijn diensthoofd, de juriste die belast is met de omzetting van deze internationale regelgeving in Belgisch recht. Voertuigen zijn aan enorm veel verordeningen en richtlijnen onderworpen, of het nu gaat om regelgeving op het vlak van milieu (uitstoot van vervuilende stoffen of geluid), de veiligheid in het algemeen (beglazing, systemen voor indirect zicht, ...), de bescherming van zwakke weggebruikers of nog, op het vlak van verlichting of remming. Rekening houdend met de technologische ontwikkelingen, moet deze wetgeving dus voortdurend worden geactualiseerd. Dankzij mijn job die een aantrekkelijk internationaal kantje heeft, leer ik elke dag nieuwe dingen bij. Er moet regelmatig worden samengewerkt met de sector, maar ook met andere federale of gewestelijke overheden.

In de toekomst zal ik me ook bezighouden met het toezicht op de automobielmarktsector. Dit is een nieuwe activiteit die ons directoraat-generaal binnenkort wil gaan ontwikkelen. Er liggen dus talrijke uitdagingen en interacties met de sector en met de andere lidstaten van de Europese Unie in het verschiet.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures