Nicolas Locoge

Vertel ons over je job

Als coördinator hou ik veel formele en informele besprekingen met de medewerkers en de verschillende partners. Tijdens die besprekingen is het belangrijk dat je de autonomie van elke partner respecteert, dat je met consensus werkt en dat je iedereen rond een gezamenlijk doel schaart.

Ik sta ook in voor het opstellen van de technische dossiers. Op die manier kan ik voeling houden met m'n oorspronkelijke job (ik ben namelijk informaticus)

Tot slot boeien de activiteiten doorheen de week ook door de ontmoetingen, die je zoveel bijbrengen, en doordat je dingen deelt met de anderen, wat je heel wat energie bezorgt. 

Werken voor je huidige werkgever… Is dat volgens jou een voordeel?

Ik mag aan belangrijke en ambitieuze projecten werken in samenwerking met verschillende partners. Die projecten (en dus ook mijn functie) hebben een directe impact op de doeltreffendheid van de administratie, maar hebben ook een sterke impact op de ondernemingen en de burger.

Bij de FOD Kanselarij heb je trouwens ook tal van mogelijkheden om opleidingen te volgen. Op het federale niveau worden er vernieuwende opleidingen georganiseerd, zoals de initiatieven rond coaching of de VITRUVIUS-opleidingscycli. Dat is een opleiding voor managers, die mensgericht is.

Heb je een anekdote om af te sluiten?

Ik herinner me dat ik als kandidaat op een selectiegesprek gevraagd werd om het beroepsmoment te kiezen dat me het best weerspiegelt. Ik antwoordde: wanneer m'n gesprekspartner zelf te kennen geeft dat hij tevreden is over de verleende dienst.

Sindsdien stel ik zelf die vraag bij selecties, want voor mij is dat een mogelijk teken van een kwaliteit die ik erg waardeer bij m'n medewerkers, namelijk klantgerichtheid, het belang van de tevredenheid van de klant.

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures