Miguel Haghedooren

Miguel Haghedooren
Wist je waar je aan begon?

Vooraf had een stagementor een taakomschrijving opgesteld om mijn stage te kunnen kaderen. Ik wist dus duidelijk wat me te wachten stond. In mijn geval vormden interne controle, interne audit en integriteit de rode draad. Zoals afgesproken ging het om een stage van 12 weken.

Welke studies heb je gevolgd?

Ik heb rechten gestudeerd aan de Mercator Hogeschool in Gent.

Stemde de jobinhoud overeen met deze taakomschrijving?

Ik heb me vooral beziggehouden met het luik integriteit. Zo hielp ik mee om hierover een opleiding voor het management te organiseren en een module voor het intranet te schrijven. Ook mocht ik meewerken aan de analyse van de tools en de risicoanalyse voor de stafdiensten.
Voor het luik interne controle en audit heb ik dan weer 3 KB's gelezen en samengevat. Deze besluiten gingen over interne auditactiviteiten en het interne controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht.

 

Hoe blik je terug op jouw ervaring bij de Kanselarij?

Het was voor mij een toffe en leerrijke ervaring. Er heerst een goede werksfeer en iedereen is bereid om elkaar te helpen. Verder heb ik heb heel wat opgestoken over het organiseren van een evenement van A tot Z, het aanpakken van problemen met de nodige diplomatie, het inzetten van nieuwe media en presentatietechnieken. Ook mijn kennis van de Franse taal heb ik kunnen bijschaven.

Beantwoordde de stage aan je verwachtingen?

Ik heb meer mogen en kunnen doen dan ik vooraf had verwacht. Bovendien kon ik rekenen op veel autonomie om mijn opdrachten uit te voeren. Regelmatig kreeg ik feedback, waardoor ik bijvoorbeeld heb geleerd om mijn werk beter te structureren.

Zou je de Kanselarij aanbevelen als stageplaats?

Jazeker. Het is een plaats met een exclusief imago, dus bijzonder boeiend als je daar een tijdje kan meedraaien. In het begin was ik niet aan iedereen voorgesteld, dus ik heb wel een beetje mijn weg moeten zoeken. Maar het was een unieke kans om actief mee te werken aan projecten en daaruit te leren. Er is bovendien ruimte voor nieuwe projecten. Voor mij bood deze stage duidelijk nieuwe perspectieven vergeleken met wat ik op de schoolbanken heb geleerd. Nog een leuk pluspunt: de centrale ligging maakt de Kanselarij gemakkelijk bereikbaar!