Marianne Closset-Boriau

Marianne Closset-Boriau
Vertel ons over je job…

Ik werk voor twee diensten (de stafdienst P&O en de dienst Protocol en Onderscheidingen), waardoor ik een vrij gevarieerd takenpakket heb, zowel wat betreft het verwerken van dossiers als wat betreft het opzoeken van inlichtingen. Iedere dag brengt wel een verrassing met zich mee. Zo hou ik me onder andere bezig met de opvolging van de gecertificeerde opleidingen, de ziekteverloven en de dossiers inzake eretekens... Een van de lastigere dingen is dat ik de personeelsleden minder leuk nieuws moet melden (niet-slagen voor het examen of gecertificeerde opleidingen, een geweigerde sollicitatie, ...).

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Wat ik bijzonder waardeer is het contact met de personeelsleden en ook dat ik het doorgeefluik ben tussen hen en de hiërarchie.
Daarnaast biedt m'n functie me tal van uitdagingen. Elke dag kan ik een volstrekt nieuwe vraag krijgen en dan moet ik op zoek gaan naar een antwoord met behulp van alle tools waar ik over beschik. We worden voortdurend bijgeschoold.