Hans Verduyckt

Hans Verduyckt
Vertel ons over je job…

Ik ben binnen de FOD Kanselarij als ICT deskundige verantwoordelijk voor de 2delijns Helpdesk van de ICT Shared Services. De gebruikers van de FOD Kanselarij verlangen van de ICT-dienst een optimale IT-dienstverlening en de mogelijkheid om te kunnen werken met de meest recente functionaliteiten op IT - gebied. Zodoende moet je jezelf constant informeren over de technische mogelijkheden en nieuwigheden om de bestaande IT - dienstverlening te verbeteren.
Mijn taakomschrijving is zeer gevarieerd maar de meest voorkomende werkzaamheden zijn het oplossen van IT-aanvragen van medewerkers van de FOD Kanselarij en externe medewerkers van de FOD's en andere instellingen die zijn aangesloten op de IT Shared Services-infrastructuur van de Kanselarij.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn humaniora, richting Boekhouden-Informatica, heb ik een graduaat Toegepaste Informatica behaald. Ik heb eerst bij IBM gewerkt als operator ter ondersteuning van systeemengineers. Vervolgens ben ik anderhalf jaar werkzaam geweest als externe ICT- medewerker via Getronics ter ondersteuning van een ICT- project binnen de FOD Financiën. Na geproefd te hebben van de vele uitdagingen binnen een ICT- afdeling van een overheidsdienst heb ik de kans gegrepen om als interne ICT- medewerker aan te slag te kunnen gaan binnen de FOD Kanselarij.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Als ICT- medewerker binnen de FOD Kanselarij krijg je veel verantwoordelijkheid en dien je een uitgebreid takenpakket te verzorgen. De job is interessant aangezien de ICT- dienst van de FOD Kanselarij een mix is van interne en externe medewerkers zodat er veel onderlinge wisselwerking is en je in contact komt met een waaier van IT-aanvragen en projecten. Tevens werk je ook in een uitdagende omgeving zodat een grote betrokkenheid verwacht wordt die niet stopt na 5 uur.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Via testen door Selor ben ik in een wervingsreserve opgenomen en heb direct gesolliciteerd voor mijn huidige statutaire functie binnen de ICT- dienst van de FOD Kanselarij toen ik van de beschikbare vacature per brief werd geïnformeerd. Na een gunstig evaluatiegesprek met mensen van Selor, samen met medewerkers van de ICT- dienst van de FOD Kanselarij, heb ik in april 2007 mijn stageperiode als niveau B-ICT- deskundige aangevat.