Elise Beyst

Elise Beyst
Vertel ons over je job…

Het is enorm boeiend om bij te dragen aan de ontwikkeling van medewerkers van een organisatie die symbool staat voor de leiding van het land. Door bij te dragen aan een strategisch HRM-beleid kan men binnen de organisatie de bouwstenen leggen voor de goede ondersteuning van de Eerste Minister bij het coördineren en leiden van het regeringsbeleid.

Het werk is erg gevarieerd en gaat van het analyseren van personeelsbehoeften tot het ondersteunen van de lijnmanagers bij de implementatie van de ontwikkelcirkels (evaluatiesysteem) tot het opvolgen van de HR-structuur aan de hand van een HR-scorecard (meetinstrument) zodat het HR-beleid steeds kan worden aangepast aan de meest actuele behoeften van de organisatie.

Mijn job geeft veel voldoening als zowel medewerkers als leidinggevenden wijzigingen apprecieren en daardoor ook meer voldoening vinden in hun werk.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik heb eerder in de privésector gewerkt waar ik voornamelijk werkte met R&S-processen en competentiegerichte selectieprocedures, opleidingsvragen en de ontwikkeling van HR-tools.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Het voordeel van een kleine organisatie is dat je sneller met het personeel in contact komt en daar ook een hechte band mee opbouwt. Bovendien heb je sneller zicht op de organisatie in haar geheel en op de taken die elke medewerker uitvoert. Door het beheer van alle personeelsdossiers kan je sneller de linken leggen tussen verschillende diensten en zo de HR-structuur afstemmen op de verschillende strategische processen. De FOD Kanselarij hecht veel belang aan modernisering en verandering maar behoudt toch haar historische en unieke karakter. En dat is wat het zo fijn maakt om voor de Kanselarij te werken!