Christophe Springael

Christophe Springael
Vertel ons over je job...

Samen met mijn Nederlandstalige collega schrijf ik persberichten over alle beslissingen van de Ministerraad. Onze basis zijn dus grote dossiers die doorspekt zijn van nota's in juridische en administratieve vaktaal. Daar moeten wij dan een duidelijke, precieze en objectieve tekst van maken. Na validering worden deze berichten naar de pers en naar de geabonneerden op onze nieuwsbrief gestuurd. Ze worden ook op verschillende officiële websites gepubliceerd. Daarnaast beheren wij de website van de Eerste Minister.
Wij krijgen bovendien de kans af en toe mee te werken aan grootschalige evenementen en ceremonieën, zoals de opening van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, de Belgische Topsporters, het 15-jarig koningschap enz.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

In afwachting van een job in mijn branche, heb ik na mijn studies journalistiek in een grote kledingzaak gewerkt. Tegelijkertijd vond ik een baan als freelancer bij La Libre Belgique, maar daar kon ik niet van leven. Ten slotte ben ik bij de Federale Voorlichtingsdienst terechtgekomen, die in 2003 de Algemene Directie Externe Communicatie van de Kanselarij werd.

Werken voor je huidige werkgever … is dat volgens jou een voordeel?

Wij werken in een gezellige omgeving met een vrij soepele arbeidstijd. Onze instelling is een van de kleinste FOD's, wat maakt dat iedereen elkaar min of meer kent en dat we ons geen nummer voelen. Bovendien is werken in de Wetstraat 16 vrij prestigieus, toch?