Jobs bij de FOD Justitie? Solliciteer voor deze overheidsdienst

De federale overheidsdienst Justitie :

 • is de drijvende kracht achter de wetgeving
 • ondersteunt en begeleidt de rechterlijke macht
 • kijkt toe op de juiste uitvoering van juridische en administratieve beslissingen, met garantie van rechtszekerheid en gelijke behandeling van alle betrokken partijen.

De FOD Justitie omvat o.a. de penitentiaire instellingen en het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie. Maar ook het Belgisch Staatsblad, de Veiligheid van de Staat, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC), de Kansspelcommissie,…

Onze medewerkers… 

…bouwen dag in dag uit aan een vertrouwensband met de burger. De FOD wil op korte termijn uitgroeien tot een center of excellence in de wetgevende, gerechtelijke en uitvoerende ondersteunende opdrachten. We willen zo bijdragen tot een harmonieuze relatie tussen justitie en de burger en een rechtvaardige samenleving.

Onze waarden 

Ons waardencharter bundelt zeven waarden die ons verbinden en die we willen uitdragen:

 • Respect
 • Integriteit
 • Samenwerking
 • Professionalisme
 • Rechtvaardigheid
 • Klantgerichtheid
 • Maatschappelijk engagement. 

Aantal medewerkers: 23 000

We zijn altijd op zoek naar :

 • penitentiair bewakingsassistenten ('cipiers' in de volksmond)
 • veiligheids- en bewakingsagenten
 • informatici
 • verpleegkundigen
 • administratief medewerkers
 • juristen.

en zoveel meer (jobs bij Justitie)

 

 

 

Werken voor .be?

Zoek de job die bij je past en kom erbij!

Ontdek alle openstaande vacatures