Véronique Hottat

Veronique _hottat _big

Systeembeheerder


Als systeembeheerder sta ik in voor het beheer, de optimalisatie en de support van de serverinfrastructuur bij de Douane. Hiervoor werk ik nauw samen met onder meer de netwerkbeheerders, de databasebeheerders, en de teams van de helpdesk die in eerste lijn assistentie bieden. Daarnaast heb ik een lastenboek gemaakt toen de AIX-servers werden vernieuwd. Ook bij de keuze van een provider en de opvolging van het project was ik toen betrokken.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Vóór mijn job op het departement ICT Operations van de FOD Financiën, werkte ik bij ACTIRIS. Daar was ik aan de slag als systeembeheerder Windows en AIX en ook als netwerkbeheerder.

Werken voor de FOD … een voordeel?

De taken bij de FOD Financiën zijn meer gevarieerd dan bij mijn vroegere werkgever. We werken hier mee aan grote projecten en zo heb ik de kans om een zeer afwisselende en moderne infrastructuur te leren kennen. Vroeger was ik contractueel medewerker, maar intussen ben ik statutair. Dat is mooi meegenomen op het vlak van werkzekerheid en geeft me bovendien de mogelijkheid te groeien in mijn loopbaan via interne bevorderingen.

Werken voor de overheid geeft je ook de kans om werk en privé goed te combineren. Je kunt deeltijds werken en opleidingen volgen. Ik kan zelf vrij eenvoudig van thuis uit werken en de kosten van openbaar vervoer voor het hele MIVB-net worden terugbetaald.

Welke selectieprocedures heb je doorlopen?

Ik ben aangeworven na een selectieprocedure voor informatici-netwerkbeheerders voor alle federale overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut, georganiseerd door Selor. Aangezien ik niveau A ben, heb ik één jaar stage gelopen om op die manier te wennen aan mijn nieuwe werkomgeving en om mijn capaciteiten verder te ontwikkelen door opleidingen te volgen tijdens de werkuren.