Stijn Van Hove

Stijn Van Hove

Eerstaanwezend Inspecteur

Vertel ons over je job…

De Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) bestrijdt grote, georganiseerde belastingsfraude.  Ons team richt zijn pijlen vooral op een aantal specifieke fraudefenomenen.  We doen geregeld gerichte controleacties en volgen verschillende gerechtsdossiers op.  Het is een erg uitdagende baan waarbij een flinke kennis van de fiscaliteit en teamwork essentieel zijn.  Persoonlijk vind ik de factor inzet het belangrijkste.  Iemand die ervoor gaat, kan hier erg goede resultaten boeken. Ik ben opgeleid als criminoloog, het aanpakken van witteboordencriminaliteit is dus wel een kolfje naar mijn hand.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Na mijn studies ben ik in 2002 aan de slag gegaan bij de FOD Financiën. Aansluitend heb ik een aantal jaar gewerkt op een controle vennootschapsbelasting. Omdat ik me meer met fraudeonderzoek wilde bezighouden, heb ik me ingeschreven in het kandidatenregister van de Bijzondere Belastinginspectie.  In 2006 heb ik dan de overstap gemaakt naar de BBI. 
Via bevorderingsselecties ben ik er eerstaanwezend inspecteur geworden. 

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

De BBI is een relatief kleine administratie.  Dat zorgt ervoor dat het contact tussen de verschillende afdelingen en met de leidinggevenden  erg vlot verloopt.  Je steekt op die manier heel wat op van je collega's.
Het valt op dat de Bijzondere Belastinginspectie de laatste jaren een grote instroom krijgt van jonge collega's die een aantal jaren in de privésector hebben gewerkt.  Hun belangrijkste beweegreden voor deze overstap is de vlotte combinatie werk-gezin.  Onze werkomgeving is heel wat flexibeler dan in de privésector. Daarnaast biedt de FOD Financiën een aantrekkelijke verloning en goede carrièrekansen. Ik vind dat ik mijn loopbaan zelf richting heb kunnen geven en ik heb bewust gekozen voor het soort werk dat ik wilde uitvoeren.  Binnen de BBI kun je bijvoorbeeld fiscale onderzoeken leiden, juridische bijstand verlenen, personeelszaken regelen,…

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Ik heb destijds gesolliciteerd voor een statutaire job. De eerste tests peilden naar het logische redeneervermogen en de persoonlijkheid.  Daarna volgde een interview waarin onder andere gevraagd werd naar mijn motivatie.  Ik slaagde en kreeg bij de FOD Financiën toen een interne opleiding. Die is zeer intensief, waarbij theorie en praktijk nauw bij elkaar aansluiten en je krijgt hier nog de kans om te groeien in je functie.