Nathalie Pierlet

Nathalie -Pierlet

Momenteel ben ik tewerkgesteld bij een controledienst voor vennootschappen in de Finance Tower in Brussel. Aangezien ik pas in april van dit jaar gestart ben, ben ik nog volop bezig met de opleidingen van vennootschapsbelasting. Mijn diensthoofd en mijn coach geven me echter de nodige bijkomende uitleg en zorgen er voor dat ik stilaan kennis maak mijn toekomstige taken. Na afloop van mijn opleidingen in oktober zal ik volop ‘meedraaien’ in mijn dienst.

Welke weg heb je gevolgd vooraleer je bij Financiën werd aangeworven?

Na mijn middelbare studies ben ik naar de Katholieke Universiteit van Leuven getrokken. Aanvankelijk startte ik met de opleiding communicatiewetenschappen. Na afloop van deze studies had ik echter het gevoel dat een economische richting me meer aansprak en dat ik in dit domein een job wilde uitoefenen. Daarom besloot ik nadien ook nog master Management en Master Toegepaste Economische Wetenschappen te studeren.

Werken voor je huidige werkgever is dat volgens jou een voordeel?

Werken voor de FOD Financiën heeft volgens mij meerdere voordelen, maar het grootste voordeel in mijn ogen is dat je je dagindeling grotendeels zelf in handen hebt door het systeem van de glijtijden. Bovendien vind ik het persoonlijk belangrijk om steeds bij te leren en mijn job perfect te kunnen uitoefenen. Dit is enkel mogelijk via de juiste kennis. Deze kennis is binnen de FOD Financiën zeker en vast aanwezig en wordt via de vele opleidingen ter beschikking gesteld aan de werknemers.

Herinner je je eerste werkdag? Wil je een anekdote vertellen of iets dat je is bijgebleven?

Voorafgaand aan de eerste werkdag vond er een introductiedag plaats waarin je heel wat informatie krijgt over de FOD Financiën en haar werking, en je wordt al wat voorbereid op je eerste werkdag de dag nadien. Op mijn eerste werkdag werd ik zeer warm onthaald door mijn diensthoofd en nieuwe collega’s.

Wat is jouw grootste realisatie uit je loopbaan bij Financiën tot hiertoe?

Ik weet niet of ik na enkele maanden al van een grote realisatie kan spreken. Aangezien ik nog in mijn stagejaar zit haalde ik er wel veel voldoening uit om reeds te slagen voor het examen van het eerste deel van mijn opleiding vennootschapsbelasting.