David Sibret

David Sibret

Landmeter

Van bij het begin liet mijn job als geomaticus bij het kadaster me toe om de plannen gerealiseerd door vakgenoten vakkundig te behandelen. Ik voel me ook goed op mijn gemak met applicaties voor cartografie en ‘computer aided design (CAD)’, waarmee we het kadastraal plan up-to-date houden.

Het grootste gedeelte van mijn werk is de vaststelling van het kadastraal inkomen. Het is belangrijk dat dit bijzonder nauwgezet gebeurt aangezien de onroerende voorheffing erop is gebaseerd. De correcte vaststelling garandeert de gelijke behandeling van elke burger.

Is het een voordeel om voor de FOD Financiën te werken?

Vooral het variabel uurrooster is een groot voordeel ten opzichte van mijn vorige werkgever in de privé. Concreet laat werken op deze manier me toe om van mijn dochtertje te genieten, ’s ochtends of ’s avonds, of bepaalde onvoorziene omstandigheden met gemak op te vangen.

Herinnert u zich uw eerste werkdag?

Mijn eerste werkdag ging toevallig gepaard met het uitwisselen van beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik leerde toen ook de traditie kennen om het nieuwe jaar in te zetten door een maaltijd te delen met de collega’s van mijn verdieping (douane en kadaster). Ik leerde dus meteen heel wat personen kennen, wat mijn integratie enorm versnelde.

Op welke verwezenlijking bent u het meest trots?

Dat is heel eenvoudig mijn dagelijks werk zo coherent en correct mogelijk uitvoeren.