Danka Marciniak

Danka Marciniak

Eerstaanwezend inspecteur

Vertel ons over je job…

Het werk op een registratiekantoor (successies), biedt naast de combinatie van juridisch en administratief werk een sociale invalshoek.  We worden namelijk dagelijks geconfronteerd met mensen aan het loket of aan de telefoon die zopas een geliefde verloren hebben. Daarbij is het van primordiaal belang om op een nauwkeurige, discrete en dienstverlenende manier met hen om te gaan en een medelevend en luisterend oor aan te bieden.  Het juridische en administratieve werk biedt heel wat afwisseling, we behandelen dossiers, bestuderen en berekenen  successierechten, controleren successieaangiftes, beheren een database en doen de boekhouding.

Welk parcours heb je afgelegd voor je bij je huidige werkgever kwam?

Ik begon mijn loopbaan bij de FOD Financiën op een registratiekantoor te Gent.  Ik werk nog steeds bij dezelfde FOD, maar dan wel op een successiekantoor.  Ik heb na al die jaren nog veel voldoening van mijn werk en de collegialiteit is er top.  Ik vind het namelijk nog steeds boeiend  om een wetboek te doorploegen op zoek naar de verduidelijking van een wetsartikel.

Werken voor je huidige werkgever … Is dat volgens jou een voordeel?

Een betrekking bij de FOD Financiën biedt heel wat doorgroeimogelijkheden, werkzekerheid en bovendien permanente opleiding om te kunnen meewerken aan de modernisering en de  verbetering van de dienstverlening.

Welke selectieprocedure heb je doorlopen?

Voor mijn statutaire betrekking heb ik  twee fases doorlopen bij  Selor, meerbepaald een  computergestuurde proef en een selectie-interview. Er werd gepeild naar wat ik al wist over de FOD Financiën en waarom ik er wou werken. Ook werd er veel aandacht besteed aan de competenties die in de functiebeschrijving waren vermeld. Vanuit mijn persoonlijke werkervaring mocht ik vertellen wat ik in mijn mars had. Eens geslaagd doe je een jaar stage met een combinatie van praktijkervaring op bureau, de nodige vormingscursussen en enkele communicatiecursussen, afgerond met de opmaak van een eindverhandeling.